Spotkanie samorządowe w maju

W dniach 18-19 maja 2023 r. odbyło się spotkanie samorządowe skierowane do liderów, którzy deklarują chęć udziału w wyborach samorządowych na wiosnę 2024 r. Podczas dwudniowego wydarzenia 22 osoby rozmawiały o najbliższych wyzwaniach dla samorządów, ale również o tym, co dobrego dzieje się w samorządzie, a co trzeba zmienić, aby samorząd funkcjonował bardziej sprawnie i działał na rzecz lokalnej społeczności. Podczas pierwszego dnia Przemysław Radwan-Rohrenschef poprowadził spotkanie online z Szymonem Ciupą, ekspertem ds. inteligentnych miast i geoinformacji, autorem bloga www.smartcity-expert.eu pt. Ile naszej, a ile sztucznej inteligencji w samorządowcach? Uczestnicy mogli m.in. zapoznać się z działaniem chatu gpt, a także porozmawiać na temat sztucznej inteligencji – czy zmienia ona coś w funkcjonowaniu liderów samorządu, a także o granicach ich stosowania i koniecznych regulacjach.

Tego dnia liderzy pracowali w dwóch grupach i próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie – czy start w wyborach jest dla nich? oraz co powinni zrobić i jak się do tego przygotować?  – z Iwoną Ciećwierz (ekspertką ds. samorządu) grupa osób początkujących w samorządzie oraz z Anetą Kowalewską (ekspertką z kilkunastoletnim doświadczeniem w organizacji i planowaniu kampanii wyborczych) część osób będących już na funkcjach samorządowych. Wieczorem do absolwentów programu Liderzy PAFW dołączyli absolwenci programu Szkoła Liderów Politycznych, aby wspólnie wziąć udział w spotkaniu FuckUp Night i opowiedzieć sobie o nauce wyciągniętej z prowadzenia kampanii wyborczych.

Drugiego dnia Przemysław Radwan-Rohrenschef poprowadził rozmowę na temat przyszłości samorządu i tego co jeszcze w najbliższym czasie będzie istotne dla osób działających bezpośrednio w strukturach samorządowych. Gośćmi specjalnymi tego spotkania byli Edwin Bendyk – Prezes Fundacji im. Stefana Batorego oraz Helena Chmielewska-Szlajfer związana z Akademią Leona Koźmińskiego oraz Instytutem Umowy Społecznej. Jednym z ważniejszych działań tego dnia było World Cafe, które pozwoliło absolwentom obydwu programów wymienić się doświadczeniami w trakcie pracy w grupach, a następnie podsumować je na forum. 

W trakcie spotkań samorządowcy pracowali w dwóch grupach: osób, który pierwszy raz chciałyby objąć stanowisko w samorządzie i osób, które już działają tam od jakiegoś czasu i będą w wyborach starały się o reelekcję. Okazało się, że taki podział nie jest optymalny dla żadnej z grup. Po pierwsze absolwenci działający już w samorządzie w mniejszym stopniu mogą dzielić się swoim doświadczeniem z osobami, które dopiero myślą o wejściu w struktury samorządowe. Po drugie osoby doświadczone nie mają możliwości wysłuchania opinii osób spoza urzędu na temat wyzwań w samorządzie i spojrzeć na nie z innej perspektywy. Ponadto w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych wszystkie osoby zgodnie twierdziły, że na następnych spotkaniach byłoby dobrze podzielić osoby ze względu na okręgi wyborcze: jednomandatowe i wielomandatowe oraz w jakimś stopniu ze względu na funkcje, na które będą startować absolwenci, gdyż inaczej powinno się wówczas prowadzić kampanie wyborcze, co wymaga też innych kompetencji. Alumni wskazują potrzebę częstszych spotkań w gronie samorządowców, gwarantujących wymianę doświadczeń (również międzyprogramowych ze Szkołą Liderów Politycznych) oraz organizacji szkoleń specjalistycznych, dzięki którym mogą poszerzyć swoje kompetencje dotyczące: budowania wizerunku, wystąpień publicznych, budowanie poparcia, metod angażowania mieszkańców. 

Skip to content