FAQ

Pytania i odpowiedzi

Roczny kurs liderski – pytania i odpowiedzi

Z kim kontaktować się w sprawie rekrutacji?

Szczegółowych informacji podczas rekrutacji udziela: Agnieszka Wojnarowska-Śmietana, tel.: 510 078 760 (pon. – pt. w godz. 9:30-16:30).

Czy odbędą się spotkania informacyjne dla osób kandydujących?

Serdecznie zapraszamy na spotkania on-line dla osób kandydujących. Odbędą się one 8 lutego o 18.00 i 20 lutego o 15.00 na platformie ZoomLink do spotkania zostanie opublikowany na FB i www.programliderski.pl na 12 godzin przed spotkaniem.

Formalne aspekty udziału w programie

Przeczytaj przed zgłoszeniem się.

Czy wiek osoby przystępującej do programu ma znaczenie?

Jeśli chodzi o dolną granicę, to osoba aplikująca musi mieć minimum dwuletnie doświadczenie w działalności liderskiej i na pewno musi mieć skończone 18 lat, natomiast górnej granicy wieku nie ma. Zapraszamy.

Co to znaczy realizacja programu PAFW?

Szukamy liderek i liderów, czyli osób, które koordynowały jeden z programów PAFW lub odgrywały w nim kluczową rolę. W formularzu jest miejsce na opisanie swojej roli w danym projekcie. Oto lista tych programów:

Równać Szanse
Działaj Lokalnie**
English Teaching
Przemiany w Regionie (RITA)
Program Rozwoju Bibliotek
Lokalne Partnerstwa PAFW
Seniorzy w Akcji
Sektor 3.0
Szkoła ucząca się (SUS)*
Szkoła z klasą*
Projektor – Wolontariat Studencki*
Zielony Lider*
Fundusz Pomocowy*
Wspieramy Ukrainę*

* W tym przypadku wymagamy potwierdzenia uczestnictwa w programie w formie dyplomu, zaświadczenia, informacji od osoby zarządzającej programem (jako dodatkowy załącznik, w formacie pdf, załączony w pkt. 35).
** Jeśli wybrałeś/wybrałaś „Działaj Lokalnie” wpisz numer wniosku z generatora.

Realizacja jakich programów PAFW jest rekomendowana?

Konkretnie chodzi o realizację, koordynowanie i odgrywanie ważnej roli w jednym z wymienionych poniżej programów PAFW:
Równać Szanse
Działaj Lokalnie**
English Teaching
Przemiany w Regionie (RITA)
Program Rozwoju Bibliotek
Lokalne Partnerstwa PAFW
Seniorzy w Akcji
Sektor 3.0
Szkoła ucząca się (SUS)*
Szkoła z klasą*
Projektor – Wolontariat Studencki*
Zielony Lider*
Fundusz Pomocowy*
Wspieramy Ukrainę*

* W tym przypadku wymagamy potwierdzenia uczestnictwa w programie w formie dyplomu, zaświadczenia, informacji od osoby zarządzającej programem (jako dodatkowy załącznik, w formacie pdf, załączony w pkt. 35).
** Jeśli wybrałeś/wybrałaś „Działaj Lokalnie” wpisz numer wniosku z generatora.

Czy udział w innym programie rozwojowym wyklucza zgłoszenie do Programu Liderskiego PAFW?

Nie rekomendujemy uczestniczenia jednocześnie w dwóch programach rozwojowych z obszaru przywództwa, jednakże każdy taki przypadek będzie rozpatrywać indywidualnie.

Jak wygląda formularz? Można go zobaczyć wcześniej?

Tak, formularz można zobaczyć tutaj: do pobrania w pliku Word lub do pobrania w formacie PDF

Jak mają wyglądać rekomendacje? Jakie informacje powinna zawierać?

Rekomendacja powinna mieć aktualną datę oraz podpis osoby, która ją napisała. Nie ma więcej wymagań co do treści czy elementów, które powinny się w niej znaleźć. Proszę przekazać nam takie treści, które pomogą Państwu dostać się do programu, który skierowany jest do liderek i liderów – osób, które przewodzą organizacji, działaniom, ważnej zmianie; działają na rzecz swojej społeczności lokalnej lub istotnej społecznie sprawy. Rekomendacje mogą napisać osoby, które z Wami współpracowały i znają Was od strony liderskiej. To mogą to być również absolwenci/absolwentki Programu Liderskiego PAFW.
Wskazówki
Polecamy video na naszym profilu na Facebooku z krótką podpowiedzią nt rekomendacji.

Jak napisać CV?

CV załączane do zgłoszenia powinno opowiadać o Państwa drodze liderskiej. Najlepiej, żeby było zwięzłe i treściwe. Prosimy o wybranie tych wydarzeń/kursów/doświadczeń, który rozwinęły Państwa jako liderów i liderki.

Jeśli już uczestniczyłam w rekrutacji i nie zostałam przyjęta, to czy warto ponownie się zgłaszać?

Tak, serdecznie zapraszamy do ponownego zgłaszania się. Zdarza się, że osoby dostają się za drugim czy trzecim, a nawet czwartym razem.

Pytania o przebieg programu
Jak wygląda proces rekrutacji? Ile jest etapów?

Opis procesu rekrutacji i procedurę wyboru uczestników można zobaczyć tu.

Jak wielu kandydatów zgłasza się na jedno miejsce? Ile osób Państwo wybierzecie?

Od dwóch lat otrzymujemy ponad 250 zgłoszeń, a przyjmujemy 45 osób.

Z jakimi kosztami wiąże się udział w programie?

Jedynym kosztem, jaki uczestnik/czka ponosi to koszt dojazdu na warsztaty/zjazdy.

Czy już na etapie przystąpienia do programu mamy mieć wizję rozwoju czy opracowujemy ją wspólnie z tutorem?

Osoby, które zgłaszają się do programu, mają już ogólną wizję własnego rozwoju. W formularzu jest miejsce na wpisanie tego, nad czym chce się pracować. Zdarza się także, że w trakcie programu ta wizja się zmienia. Program Liderski PAFW to roczny program rozwojowy. Poza 4 warsztatami kompetencyjnymi każdy/a uczestnik/czka spotyka się raz w miesiącu (12 razy podczas trwania programu) z tutorem, który wspiera, pomaga, zadaje pytania. W programie stawiamy na rozwój indywidualny lidera i liderki, zapraszamy zatem osoby, które na ten rozwój są gotowe.

Czy jest jakiś egzamin końcowy?

Nie ma. Warunkiem zakończenia programu jest napisanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju.

Techniczne aspekty zgłaszania się do programu
Gdzie mogę pobrać formularz? Dlaczego warto to zrobić?

Zdecydowanie polecamy pobrać formularz i przygotować odpowiedzi w pliku Word lub PDF. Przypominamy, że formularz na stronie internetowej nie zapisuje wersji roboczej, zatem należy wypełnić go na raz.

Formularz do pobrania w pliku Word

Formularz do pobrania w pliku PDF

Jakie dane kontaktowe podać w formularzu? Czy mogą być służbowe?

Nie ma przeciwskazań do podawania służbowych danych kontaktowych w formularzu. Ważne jest dla nas, by te dane nie zmieniły się przez cały proces trwania programu (a na pewno rekrutacji). Zwracamy uwagę, że warto podać takiego maila, którego regularnie się odczytuje, a telefon odbiera. Jest to istotne szczególnie w drugim etapie rekrutacji, w trakcie którego termin spotkania rekrutacyjnego jest ustalany właśnie przy użyciu podanych w formularzu danych.

Jeżeli nie będziemy w stanie się skontaktować z osobą zgłoszoną, będziemy zmuszeni odrzucić jej kandydaturę.

Jakie rozszerzenie powinny mieć załączniki?

Najbezpieczniejsze rozszerzenie to PDF i takie pliki zalecamy.

Czy limit znaków w niektórych odpowiedziach obejmuje spacje czy nie?

W odpowiedziach w formularzu, gdzie wpisane są limity znaków obejmują one spacje. Czyli np. w formularzu w punkcie 25 wpisany „limit znaków 500” oznacza 500 znaków ze spacjami.

Przypominamy, że formularz nie zapisuje wersji roboczej, więc trzeba wypełnić go na raz. Rekomendujemy przygotowanie wypowiedzi w pliku Word lub PDF, do pobrania tutaj:

Formularz w pliku PDF

Formularz w pliku Word

Czy dostanę potwierdzenie złożenia formularza?

Tak, po wypełnieniu formularza na ekranie komputera wyświetla się potwierdzenie wypełnienia zgłoszenia.

Formularz nie chce mi się załadować. Wyświetla mi się błąd przy wysyłce.

Formularz trzeba wypełnić od początku do końca online. Nie zapisuje on zmian ani kolejnych wersji. Odświeżenie strony może spowodować utratę wszystkich wypełnionych pól. Rekomendujemy napisanie poszczególnych punktów np. w programie Word i przekopiowanie całości do formularza. Ważne jest też nieużywanie ikonek i emotikonów, tzn. uśmieszków itd. Zwracamy też uwagę na krótsze nazwy (najlepiej z Twoim nazwiskiem w nazwie) załączonych dokumentów bez polskich znaków.

Co mam zrobić, jeśli wyświetla mi się „błąd w CRM-ie”?

Zrób zrzut ekranu i prześlij do nas mailem (na adres liderzy@szkola-liderow.pl) lub zadzwoń do Agnieszki Wojnarowskiej-Śmietany (tel.: 510 078 760) i powiadom nas o błędzie.

Skip to content