Klauzula informacyjna

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Szkoła Liderów ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa.  

W sprawach związanych z Państwa danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl. 

Dane będą przetwarzane w celu zorganizowania określonego wydarzenia lub realizacji projektu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO, czyli w związku z uzasadnionym interesem administratora danych, którym jest zorganizowanie określonego wydarzenia lub realizacji projektu, W tym celu przetwarzamy dane.

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które współpracują z Administratorem danych przy organizowaniu określonego wydarzenia lub realizacji projektu, w szczególności firmom cateringowym, hotelom i ośrodkom wypoczynkowym.

Dane przetwarzane będą przez okres trwania wydarzenia lub realizacji projektu, oraz później w celach rozliczeniowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Administrator informuje, że nie przetwarza Państwa danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Skip to content