Skład komisji

Komisja Ekspercka – kadencja 2024/2025

Zadaniem Komisji Eksperckiej Programu Liderskiego PAFW jest wspieranie merytoryczne zespołu programu, konsultowanie wprowadzanych rozwiązań merytorycznych, wskazywanie zmian w otoczeniu i nowych potrzeb, na które program ma odpowiadać i konsultowanie stosowanych w programie narzędzi rozwojowych oraz podejmowanie kluczowych decyzji w kwestiach przyznawania dotacji przewidzianych w programie oraz o wyborze tutorów/tutorek i liderów/liderek do kolejnych edycji programu.

W skład rady wchodzili:

Nathalie Bolgert, Katarzyna Batko-Tołuć, Irena Dzierzgowska, Anna Giza-Poleszczuk, Mikołaj Herbst, Zdzisław Hofman, Iwona Jankowska, Paulina Kaczmarek, Ewa Konczal, Lidia Kuczmierowska, Irena Pichola, Joanna Pommersbach, Marek Rymsza, Agata Stafiej-Bartosik, Katarzyna Sekutowicz, Piotr Szczepański.

Skip to content