Dla tutorek / tutorów

Czy mogę zostać tutorką/ tutorem?

Do współpracy w roli tutorskiej zapraszamy osoby, które:

  • mają znaczące doświadczenia liderskie (kierowania zespołem, wprowadzania zmiany, zarządzania złożonym projektem, etc.),
  • potrafią wspierać innych w rozwoju, mają takie doświadczenia i predyspozycje (dobrze budują relacje, cierpliwość to ich mocna strona, potrafią towarzyszyć w rozwoju).

Zgłoszenia przyjmujemy na adres: liderzy@szkola-liderow.pl

Tutoring

Czym jest indywidualny tutoring ?

Tutoring Szkoły Liderów to metoda indywidualnej pracy rozwojowej z liderami życia społecznego i publicznego. W trakcie cyklicznych spotkań tutor towarzyszy liderowi, słucha, dzieli się własnym doświadczeniem, pomaga wypracować rozwiązania problemów i opracować plan liderskiego rozwoju. W programie Liderskim PAFW tutoring trwa 12 miesięcy.

 

Metoda została przeniesiona na polski grunt przez założyciela Szkoły, prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, który inspirował się tutoringiem oksfordzkim. Powstała na potrzeby Programu Liderskiego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i po raz pierwszy została wykorzystana w 2004 roku w ramach I edycji programu. W jej wypracowaniu, rozwijaniu i doskonaleniu brali udział tutorzy i tutorki w ramach wszystkich edycji programu.

Tutoring

Proces rozwojowy

Tutoring to zaplanowany proces rozwojowy, w którym lider/liderka pracuje w indywidualnej, wspierającej relacji z tutorem/tutorką.

Celem większości szkoleń trenerskich jest zmiana, która odbywa się na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw. Dobrze zaplanowane i przeprowadzone szkolenie liderskie sprawia, że osoby w nim uczestniczące mają motywację do wykorzystania wniosków z doświadczeń szkoleniowych po jego zakończeniu. Tutoring jest w tym bardzo pomocny. 

Jak działa tutoring?

Tworzenie odpowiednich warunków

 

Jednym z zadań tutora/tutorki jest tworzenie warunków, by wszelkie działania rozwojowe zaplanowane przez lidera/liderkę miały kształcący charakter.  Pomaga wybrać rozwiązania, które wzmocnią lidera/liderkę, które wykorzystają jego/jej zdolności. I wspiera w tworzeniu konkretnego planu wdrażania – zastosowania nowych umiejętności, wiedzy czy wynikających ze szkolenia rozwiązań.

Uczenie poprzez doświadczenie

 

Tutor/tutorka pełni tu rolę trenera, który umożliwia lub wspiera uczenie poprzez doświadczenie. Tutor/tutorka podsumowuje z liderem doświadczenia szkoleniowe, wzmacnia ich wpływ, pomaga wyciągnąć wnioski, przełożyć na możliwe do zastosowania w życiu.

Zadawanie pytań

 

Tutor pomaga przyjrzeć się swoim działaniom, stawiając przed liderkami i liderami odpowiednie pytania: Jak możesz wykorzystać́ to, czego się̨ nauczyłeś/łaś, co zobaczyłeś/łaś? Jakie zmiany wprowadzisz, co zrobisz w swoim miejscu pracy, w organizacji, w życiu codziennym? Co może ci utrudniać wprowadzenie tych zmian? Co może być dla ciebie ograniczeniem? Jak sobie z nim poradzisz? Czego się dowiedziałeś o sobie? Co ma ci dać to działanie, co dzięki niemu się zmieni? Jakie umiejętności zdobędziesz, rozwiniesz? Czego się dowiesz? Na jakie pytania poszukasz odpowiedzi?

Prowadzenie dialogu

 

Dialog z tutorem/tutorką czyni te doświadczenia rzeczywiście kształcącymi,
rozwojowymi. Tutor/tutorka pomaga liderowi/liderce zrozumieć
jego indywidualność, dostosować często uniwersalne i ogólne rozwiązania do jego specyficznej sytuacji, odnaleźć własną, niepowtarzalną drogę ich wdrażania.

Jako tutorka mam szansę pracować z ludźmi, którzy nie tylko mają pasję i potrzebę zmiany świata, ale też gotowość do pracy nad sobą – a to nie jest częste połączenie. Cykl spotkań pozwala zbudować między nami osobistą relację i wzajemnie się od siebie uczyć. Nie sposób się znudzić: co człowiek to inne spojrzenie na świat, inna dziedzina działania, inne środowisko.

 

Katarzyna Oleś, tutorka w Programie Liderskim PAFW
Skip to content