“Pytamy o zielone”- zapowiedź akcji

Wybory parlamentarne za nami, a wybory samorządowe przed nami! Już teraz zapowiadamy Wam – i serdecznie zapraszamy do udziału – w obywatelskiej akcji pt. “Pytamy o zielone”, realizowaną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Celem akcji jest wzmocnienie obecności tematów związanych z ochroną środowiska i klimatu podczas debat i spotkań organizowanych w trakcie kampanii samorządowej, także z wykorzystaniem dobrych praktyk wdrożonych rozwiązań prośrodowiskowych, szczególnie tych pochodzących z programu „Zielony Lider” PAFW. W założeniu, akcja przyczyni się do uczynienia “zielonych” kwestii ważnym tematem kolejnej kadencji samorządu oraz spowoduje aktywizację mieszkańców i społeczności lokalnych wokół tych tematów.

Korzyści dla uczestników akcji:

  • Współtworzenie zmian: będą mieli bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki prośrodowiskowej władz samorządowych w ich najbliższej okolicy.
  • Wiedza i wsparcie: dostaną dostęp do materiałów, spotkań i narzędzi, które pomogą im skutecznie zaangażować się w akcję.
  • Sieć kontaktów: poznają innych zaangażowanych mieszkańców i organizacje, z którymi będą mogli współpracować.
  • Aktywizacja lokalnej społeczności: ich działania przyczynią się do większej świadomości prośrodowiskowej i proklimatycznej w ich otoczeniu.

Liczymy na to, że jako absolwenci programu Liderzy PAFW pomożecie wypromować akcję w Waszym otoczeniu (a może niektórzy z Was sami się w nią zaangażują? 😊).

Akcja jest skierowana do mieszkańców – zarówno działających w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych czy też po prostu do indywidualnych osób chcących, aby kwestie środowiskowe (wpływające na zdrowie, jakość życia i koszty życia mieszkańców) były priorytetem dla władz lokalnych i dlatego gotowych do podjęcia aktywności w ramach akcji pod wspólnym szyldem „pytamy o zielone”. Uwaga! Uczestnikami akcji mogą być osoby, które nie kandydują w wyborach samorządowych ani nie są przedstawicielami władz lokalnych. Akcja będzie skierowana w szczególności do mieszkańców wsi i małych miast (do 50 tys. mieszkańców).

Wsparcie przewidziane dla uczestników akcji:

  1. Zamknięta grupa na Facebooku: będziemy się motywować do działania, dzielić się doświadczeniem i wymieniać pomysły.
  2. Spotkania dla nowych uczestników akcji (online): poznamy się bliżej, omówimy cele i działania.
  3. Baza wiedzy zawierająca materiały dotyczące ochrony środowiska i klimatu oraz opisane metody i narzędzia, które można wykorzystać w trakcie akcji (np. jak zorganizować debatę z kandydatami).
  4. Webinaria/spotkania tematyczne dotyczące ochrony środowiska i klimatu w obszarach, które leżą w kompetencji władz samorządowych oraz metod i narzędzi (np. jak zorganizować spotkanie tematyczne wokół energetyki/powietrza czy gospodarki odpadami).
  5. Narzędziownik” zawierający m.in. listę pytań możliwych do zadawania kandydatom, scenariusze debat/spotkań, szablony (ulotek, maili itp.).
  6. Sesje Q&A, na których eksperci, partnerzy oraz realizatorzy akcji będą odpowiadać na pytania uczestników.

Start rekrutacji uczestników akcji, o którym do Was jeszcze na pewno napiszemy, jest planowany na 29 stycznia (tuż przedtem uruchomimy stronę internetową akcji i profil na Facebooku). Rekrutacja potrwa 2tygodnie. Następnie rozpoczniemy cykl spotkań merytorycznych, aby dobrze przygotować uczestników do zadawania pytań o “zielone” tematy w swoich lokalnych społecznościach. Uczestnicy, którzy później dołączą do akcji, będą mieć dostęp do nagrań.

Jeśli pośród Was są osoby, które już teraz chciałyby włączyć się w przygotowanie akcji albo mają np. dobre praktyki do podzielenia się, zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami realizatora akcji na adres pytamyozielone@frsi.org.pl.

Do zobaczenia podczas “zielonych” działań 🌱
Elzbieta Dydak 
elzbieta.dydak@frsi.org.pl

Skip to content