Zmiana się dokonuje! III zjazd XVIII edycji

III zjazd XVIII edycji autentycznie i dogłębnie poruszył uczestników. 

W dniach 15-18 lutego 2023 w Książenicach pod Warszawą odbył się III zjazd XVIII edycji programu Liderzy PAFW. Zjazd w całości poświęcony był wprowadzaniu zmiany w środowisku działania liderów i liderek. 

W środę wieczorem uczestnicy i uczestniczki mieli okazję zapoznać się z Żywą Biblioteką. Inicjatorką i organizatorką przedsięwzięcia była Janina Piwowarczyk, uczestniczka XVIII edycji. Żywymi Książkami, z którymi rozmawiali “czytelnicy” byli liderzy i liderki z bieżącej edycji. To było dla wszystkich bardzo poruszające doświadczenie! 

Kolejnego dnia był czas i przestrzeń na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz praca w całej grupie. Odbył się Open Space, podczas którego uczestnicy rozmawiali na ważne aktualnie dla nich tematy jak partnerstwa lokalne, samorząd, włączanie społeczne, ciągłość finansowa projektu/organizacji oraz jak przeciwdziałać rywalizacji pomiędzy ngo? Odbyły się też sesje feedforward – grupowe superwizje w małych grupkach. 

Dla całej grupy odbył się rano warsztat dotyczący odporności psychicznej z Olą Chodasz, trenerką, facylitatorką, specjalistką Applied DRAMA i Open Space Technology, licencjonowaną konsultantką odporności psychicznej. Po południu zaś liderzy i liderki bieżącej edycji wzięli udział w wykładzie  „Przewodzenie zmianie” prowadzonym przez Rafała Mrówkę – profesora w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej, kierownikiem programu MBA-SGH oraz członkiem Rady Fundacji Szkoła Liderów. Mottem, które towarzyszyło uczestnikom był cytat Raya Blitzera “Jedyną osobą, która chce zmiany jest dziecko z mokrą pieluchą” – w obrazowy sposób przedstawiający podejście do zmiany. Wykład poruszył słuchaczy, sprowokował do dyskusji, dostarczył także faktów, przykładów oraz szeroką bibliografię. 

Zgodnie z programem zjazdu odbyły się prezentacje pecha-kucha uczestników oraz debata oksfordzka. Teza debaty brzmiała „Feminizm jest dziś w Polsce potrzebny”.  

W piątek i sobotę miały miejsce zajęcia warsztatowe prowadzone równolegle w grupach – warsztat z planowania własnego rozwoju oraz 3 równoległe warsztaty dotyczące zmiany. Prowadzącymi warsztaty byli: Katarzyna Czayka-Chełmińska, Konrad Sobczyk, Justyna Józefowicz i Przemek Dziewitek.  

Sami uczestnicy tak się wypowiadali na temat programu zjazdu: 

Było to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Z uwagą obserwowałam całe przedsięwzięcie, swoje emocje, reakcję ludzi i kontakt z „żywymi książkami”. Niezwykle cenię przedsięwzięcia, które odkrywają we nie coś nowego. 

Pierwszy raz brałam udział w takim wydarzeniu i miałam okazję poznać Liderów w innej przestrzeni, która dla nich była ważna, a dla mnie bardzo ciekawa i inspirująca. Przeczytałam trzy książki i w krótki, acz bardzo treściwy sposób uzyskać przydatne dla siebie informacje na interesujące mnie tematy, które poszerzyły moje horyzonty. Konfrontacja z żywym twórcą jest nieoceniona. 

Świetny wykład Oli Chodasz. Sposób przekazywania wiedzy, merytoryka itp. Zachwyciły mnie tez dobrane ćwiczenia warsztatowe dzięki którym nie tylko można było porozmawiać o zagadnieniach poruszanych na wykładzie, ale tez poznać bliżej kolejne osoby w małych podgrupach. 

Bardzo dobry wykład z omówieniem przyczyn oporu wobec zmiany, roli lidera a Funkcja Zmiany rozłożona na czynniki pierwsze. 

Uśmiech i energia prowadzącej. Dobrze mi się pracuje w tej grupie. (zaciekawił mnie film o dyrygentach – nie oglądałam go wcześniej; możliwość zatrzymania się i refleksji nad swoją droga rozwoju – uświadomienie sobie gdzie jestem. 

Ten zjazd był dla mnie „magiczny” (celowo używam cudzysłowu bo mam wrażenie, że to słowo nie jest najlepszym określeniem. Nie oddaje tego co doświadczyła, poczułam i co się zadziało. Chwilowo nie znajduję lepszego słowa więc niech zostaje. Idealnym byłoby połączenie słów „wdzięczność”+”odrodzenie”+”integralność”+”wypełnienie utraconego”).  

Tutorzy pracowali równolegle w swoim gronie wraz z Agnieszką Szelągowską, szefową programu Liderzy PAFW. W temat przygotowania się do wyborów samorządowych i pracy w tym obszarze z liderami/kami wprowadziła tutorki i tutorów Joanna Wons-Kleta, absolwentaka VIII edycji, wójtka gminy Pawonków. 

Przed uczestnikami XVIII edycji programu Liderzy PAFW realizacja wizyt studyjnych organizowanych przez absolwentów i absolwentki programu. Marta Modzelewska, koordynatorka programu dla alumnów opowiedziała o wizytach, przedstawiła programy oraz zasady rekrutacji. Planowane wizyty studyjne spotkały się z wielkim entuzjazem liderów i liderek bieżącej edycji. 

Tegoroczna edycja – jak mówią sami uczestnicy – finiszuje! Do końca pozostał jeden majowy zjazd oraz napisanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju. Finał zaś w czerwcu podczas Zlotu. Natomiast to co się dzieje aktualnie, to rekomendacje uczestników do XIX edycji – będąc w samym środku programu stają się najlepszymi ambasadorami programu dla Liderów Lokalnych PAFW! 

Agnieszka Wojnarowska-Śmietana

Skip to content