Co się działo w ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich?

Wiosenna edycja konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich została ogłoszona na stronie internetowej programu oraz na Facebooku (fanpage programu) 2 marca 2023 r.

W tej edycji Funduszu planowo miało dostać wsparcie 5 inicjatyw absolwenckich. Wnioski na inicjatywę absolwencką można było złożyć online do dnia 12 marca 2023 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.  Posiedzenie Komisji FIA odbyło się dnia 16 marca 2023 r. online na platformie Zoom. W skład Komisji oceniającej wnioski w ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich weszli: Piotr Todys – tutor programu Liderzy PAFW, Radosław Jasiński – Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Mirosław Czyżewski – przedstawiciel Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Marta Modzelewska – koordynatorka Programu Alumni w programie Liderzy PAFW i Agnieszka Szelągowska – szefowa programu Liderzy PAFW. W edycji wiosennej konkursu FIA spłynęło 11 wniosków. 4 wnioski otrzymały pozytywną opinię Komisji i zostały skierowane do dofinansowania.

Były to: Piotr Wlizło – Inicjatywa pt. Nie lubię poniedziałku, Anna Pukacz-Górnikowska – Inicjatywa dotycząca poznania narzędzi (stosowanych do pracy z uchodźcami i uchodźczyniami) opracowanych przez Norwegian Refugee Councils do radzenia sobie ze stresem w sytuacji uchodźctwa, Anna Dąbrowska – Inicjatywa dotycząca dobrych praktyk w dziedzinie ekonomii społecznej, Paweł Kamiński – Inicjatywa wypracowania rekomendacji dotyczących rozwiązań systemowych w ramach instytucji kultury. Dofinansowanie w tej turze Funduszu Inicjatyw Absolwenckich wyniosło 4100 zł.  

Skip to content