Indywidualne wsparcie dla absolwentów i absolwentek programu Liderzy PAFW

Celem indywidualnego wsparcia dla absolwentów i absolwentek programu jest doraźna pomoc osobom, które stanęły w obliczu wyzwania w swojej pracy liderskiej np. w sytuacji:

 • zmiany życiowej i liderskiej,
 • podjęcia nowej roli liderskiej,
 • konieczności podjęcia trudnych decyzji,
 • kryzysu w organizacji,
 • konfliktu lub trudnej sytuacji w zespole,
 • potrzeby planowania strategicznego, wytyczania wizji i celów,
 • potrzeby wsparcia prawnego.

Kto może aplikować?

Absolwenci wszystkich dotychczasowych edycji, czyli osoby, które z sukcesem ukończyły roczny program i otrzymały dyplom. Liczba złożonych aplikacji przez każdego z absolwentów i absolwentek jest nieograniczona. 

Forma wsparcia
 • Ekspert/ekspertka spotyka się 3 razy z absolwentem/absolwentką, online lub w miejscu działań lidera lub liderki (w miarę możliwości). Każde spotkanie trwa ok. 2 h. Rekomendowana częstotliwość spotkań – raz na miesiąc.
 • Promowane obszary: wsparcie tutorskie; wsparcie psychologiczne; wsparcie prawne; wsparcie eksperckie według potrzeb.

Procedura

Aby otrzymać wsparcie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
 2. Po zaakceptowaniu formularza i pozytywnym wyniku zgłoszenia, odbyć rozmowę wstępną z zespołem programu.
 3. Umówić się i odbyć spotkania ze wskazanym przez zespół ekspertem/ekspertką/tutorem/tutorką.
 4. Przesłać formularz Sprawozdania Liderskiego ze Wsparcia indywidualnego dla Alumnów.

Kryteria oceny zgłoszeń:

 • dostarczenie wypełnionego formularza,
 • staranność wypełnienia formularza,
 • klarowne określeniu potrzeby wynikającej z wyzwań liderskich,
 • klarowne określeniu celów rozwojowych,
 • wskazane cele rozwojowe są możliwe do osiągnięcia w trakcie 3 spotkań.

Zgłoszenia są przyjmowane w trybie ciągłym poprzez formularz zgłoszeniowy. Każde zgłoszenie zostanie przeczytane i ocenione według powyższych kryteriów przez osobę koordynującą sieć alumnów i osobę odpowiedzialną za superwizję tutorów w programie. O decyzji albo konieczności uzupełnienia formularza wnioskujący zostanie poinformowany drogą mailową.

Formularz zgłoszeniowy.

Skip to content