WSPARCIE DLA LIDERA i ZESPOŁU – IV tura!

Wsparcie dla Alumnów i ich zespołów

Mierzysz się z nowym wyzwaniami w swoim zespole? Potrzebujesz wsparcia trenera w budowaniu zaufania, komunikacji, pisaniu i wdrażaniu strategii? Możemy pomóc!

Cel:

Wsparcie absolwentów i absolwentek w pracy ze swoimi zespołami, w obliczu doświadczanych wyzwań:

 • Jak utrzymać zespół w czasach pandemii?
 • Jak motywować członków zespołu?
 • Jak dbać o członków zespołu? Jak utrzymać ich w dobrej kondycji psychicznej?
 • Jak pracować skutecznie i bezpiecznie, gdy charakter pracy wyklucza pracę zdalną (np. opieka nad bezdomnymi, praca z artystami z niepełnosprawnością intelektualną)?
 • Jak zarządzać zespołem, który nie znał się dobrze przed pandemią?
 • Jak kontaktować się i utrzymywać relacje online?
 • Jak zachęcać ludzi do kontaktów online i korzystania z dostępnych narzędzi, gdy nie chcą tego robić?

Kto może aplikować?

 • Absolwenci wszystkich dotychczasowych edycji, czyli osoby, które z sukcesem ukończyły roczny Program i otrzymały dyplom.

Forma wsparcia

Pakiet szkoleniowo-rozwojowy, który zawiera:

 1. Badanie potrzeb konkretnego zespołu prowadzony przez Zespół i trenerów przygotowujących szkolenie, na który składa się pogłębiony wywiad z przedstawicielami zespołu i ankieta dla wszystkich osób w zespole
 2. Proces szkoleniowy w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby (np.3 x 3 godziny, w zależności od potrzeb)
 3. Praca indywidualna z liderem lub liderem i najbliższymi współpracownikami (w zależności od potrzeb)

Procedura:

Aby otrzymać wsparcie w postaci Wsparcia dla Alumnów i ich zespołów należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy: aktywny link
 2. Po zaakceptowaniu formularza i pozytywnym wyniku zgłoszenia odbyć rozmowę wstępną z zespołem Programu.
 3. Umówić się i odbyć spotkania ze wskazanym przez zespół trenerem/trenerką.
 4. Wziąć udział w zaplanowanych działaniach procesu rozwojowego (indywidualnie i z zespołem).
 5. Przesłać formularz Sprawozdania Liderskiego ze Wsparcia dla Alumnów i ich zespołów. WZORY SPRAWOZDAŃ

 Kryteria oceny zgłoszeń:

 • Dostarczenie wypełnionego formularza
 • Staranność wypełnienia formularza
 • Klarowne określeniu potrzeb zarówno własnych jak i zespołu
 • Klarowne określenie celów wsparcia zespołu
 • Wskazane cele są możliwe do osiągnięcia w trakcie 3 szkoleń i indywidualnego wsparcia

Zgłoszenia są przyjmowane do 25 czerwca do końca dnia. Każde zgłoszenie zostanie przeczytane i ocenione według powyższych kryteriów przez powołaną w tym celu komisję. Komisja przyzna dofinansowanie maks. 5 absolwentom/absolwentkom.

Komisja podejmie decyzję o przyznaniu środków w ciągu 2 tygodni od terminu zgłoszeń.

Proces wsparcia może rozpocząć się od razu po ogłoszeniu decyzji komisji, musi zostać zakończony do 30 września 2021 roku.

Osoba do kontaktu:  agata.gajda@szkola-liderow.pl

Skip to content