Warsztat samorządowy 19-20 maja

Zapraszamy na spotkanie dla osób działających w samorządzie „Uchodźcy a wyzwania dla samorządu” 19-20 maja 2022 r. w okolicach Warszawy.

Obecnie samorządy stanęły przed wieloma nowymi zadaniami związanymi z napływem uchodźców z Ukrainy. Poprzednie obowiązki i plany nie zniknęły i nadal gminy muszą je realizować, a rozwiązania systemowe dotyczące tej kwestii nie zostały jeszcze do końca wypracowane. Zaskoczenie i chaos panujące na początku może powoli ustępują, jednak wyzwaniem dla samorządów staje się poradzenie sobie z przeciążeniami w sferze publicznej: w administracji, opiece zdrowotnej, edukacji czy mieszkalnictwie oraz zintegrowanie społeczności lokalnej z osobami z Ukrainy.

Na spotkaniu rozwiniemy powyższe tematy i spróbujemy zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy. Zaprosiliśmy ekspertów i ekspertki, którzy/które podzielą się swoją wiedzą oraz swoimi doświadczeniami w tym zakresie i będą wstępem do dyskusji. Chcielibyśmy dać Wam przestrzeń do wypowiedzi na temat dobrych praktyk, ale i spraw, które są dla Was trudne. Mamy nadzieję, że wymiana doświadczeń i nowa wiedza będą dla Was wsparciem w tym niełatwym czasie.

Podczas wydarzenia chcemy również poświęcić czas na zaplanowanie działań i szkoleń przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi w 2023 r.  Warsztat odbędzie się Hotelu Green Garden w Falentach, koło Warszawy. Osobom, które będą potrzebować zapewnimy dojazd z Warszawy. 

Prosimy o wypełnienie formularza do 13 maja 2022 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Zapisy przez formularz, a link do niego w grupie absolwenckiej na facebooku. Kto nie jest w grupie – zapraszamy (osoby po zakończonej edycji).
Grupa – Sieć absolwencka Programu Liderzy PAFW | Facebook

PROGRAM DO POBRANIA TU

Skip to content