Warsztat o odporności psychicznej

Zespół Programu w oparciu o ankietę potrzeb absolwenckich oraz rozmowy z absolwentami zdecydował, że po długim czasie życia w pandemii i ciągłym przeciążeniu najlepszym wsparciem dla absolwentek i absolwentów będzie uzyskanie narzędzi do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 20.12.2021 r. w godzinach 14.00-17.00 na platformie ZOOM przeprowadzony został warsztat dla absolwentek/absolwentów, dotyczący umiejętności wzmacniania swojej odporności psychicznej. Poprowadziła go Ola Chodasz – certyfikowaną trenerka, która od 20 lat prowadzi wydarzenia integracyjne i rozwojowe dla biznesu, samorządów, instytucji kultury, szkół, organizacji pozarządowych. Rekrutacja na warsztat została przeprowadzona w dniach 03-16.12.2021 r. Zainteresowanie warsztatem było bardzo duże, gdyż zgłosiło się na niego ponad 50 osób.

20.12.2021 po warsztacie odbyło się spotkanie świąteczne absolwentów, którego tematem przewodnim była Gościnność wobec innych w czasie świątecznym i nie tylko. Istotną jego częścią była możliwość rozmowy z Elmim Abdim (prezesem Fundacji dla Somalii, która wspiera cudzoziemców na Mazowszu, uchodźcą pochodzącym z Somalii) oraz Rafałem Piekarskim (pastorem protestanckiej wspólnoty ewangelicznej, jednym z liderów Fundacji Proem, prezesem Zarządu Fundacji Tomy).  

Skip to content