Uruchamiamy dodatkowy nabór na superwizje

Absolwentki i absolwentów Programu Liderzy PAFW zapraszamy do wzięcia udziału w superwizjach grupowych, do których właśnie rusza dodatkowy nabór! 

Superwizje mają na celu wsparcie w rozwiązywaniu lub analizie spraw, przy których nasi liderzy i liderki potrzebują rady lub spojrzenia na swoje działania z innej perspektywy. Są to spotkania z tutorem lub tutorką odbywające się cyklicznie do czerwca 2023. Grupy superwizyjne mogą być tematyczne (np. edukacja, samorząd) lub ogólne, a ich termin jest ustalany wspólnie z wszystkimi uczestnikami i uczestniczkami. Mamy nadzieję, że takie spotkania wzmocnią więzi pomiędzy absolwentami i absolwentkami różnych edycji oraz zbudują silną sieć wymiany doświadczeń. 

Aplikować może każda osoba, która ukończyła już Program Liderzy PAFW. Czeka na Was 12 miejsc! Zapraszamy! 

HARMONOGRAM  

2-10 lutego 2022 r. – nadsyłanie zgłoszeń przez formularz  

13-14 lutego 2023 r. – wysyłka informacji do osób zgłoszonych i ogłoszenie na stronie programu 

14 lutego-23 czerwca 2023 r. – realizacja spotkań superwizyjnych  

Formularz zgłoszeniowy:  https://crm.szkola-liderow.pl/superwizje-rekrutacja-uzupe%C5%82niaj%C4%85ca# 

Warunkiem formalnym dopuszczenia zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swoich profili na stronie programliderski.pl  

Informacji związanych z naborem udziela: Marta Modzelewska – specjalistka ds. współpracy z Alumnami w Programie Liderzy PAFW  e-mail: marta.modzelewska@szkola-liderow.pl 

Skip to content