Samoświadomość liderska 45 liderek i liderów XIX edycji!

Celem programu Liderzy PAFW jest wzmocnienie liderek, liderów we wprowadzaniu zmian w lokalnych społecznościach, w odpowiedzi na potrzeby mieszkanek, mieszkańców i w relacji z nimi. Co roku wyłaniamy spośród aplikujących nowe grono liderek i liderów. W czerwcu rozpoczęliśmy XIX edycję programu. 45 osób, liderek, liderów, 14 tutorek i tutorów, zaczęło swoją przygodę rozwojową.

Pierwszy, aż pięciodniowy zjazd XIX edycji programu Liderzy PAFW odbył się w dniach 19-23 września 2023 roku w Książenicach pod Warszawą. W zjeździe uczestniczyło 45 liderek i liderów z całej Polski, 14 tutorek i tutorów oraz zaproszeni goście, trenerzy i prelegenci oraz przedstawiciele PAFW. Inauguracja XIX edycji programu Liderzy PAFW odbyła się w Warszawie 15 czerwca.

Tematem przewodnim I zjazdu była “Samoświadomość liderska”. Przez pięć dni uczestnicy koncentrowali się na sobie, przyglądając się jakimi są liderami. Program zjazdu wypełniony był spotkaniami i wystąpieniami, które poszerzały rozumienie zmienności otaczającego świata oraz warsztatami, które stwarzały możliwość doświadczania, bycia razem, poznawania siebie i innych.

Wykład Tomasza Stawiszyńskiego Reguły dla liderek i liderów na czas chaosu rozpoczął I zjazd XIX edycji programu Liderzy PAFW. Tomasz Stawiszyński położył akcent na poszukiwaniu rozwiązań i sposobów wyjścia z chaosu – nazywając zasady, które mogą być wspierające w radzeniu sobie z obecną, złożoną rzeczywistością.

Niezwykle istotną część wrześniowego zjazdu stanowił całodniowy warsztat pracy outdoorowej – “Lider i liderka w zespole”. Udział w zespołowych grach szkoleniowych stał się dla uczestników okazją do doświadczenie siebie w różnych rolach liderskich, przekraczania własnych granic, poszukiwania skutecznych strategii współpracy w grupie. Nieodłącznym i bardzo cennym elementem było omawianie krok po kroku ćwiczeń, ich przebiegu i rezultatów oraz analiza własnych zachowań.

Najdłuższym warsztatem realizowanym podczas spotkania było planowania własnego rozwoju – warsztat, który jest stałym elementem każdego z czterech zjazdów. Liderzy pracowali w 4 grupach wraz ze swoimi tutorami określając środowisko, w jakim się znajdują, nazywając przekonania oraz wartości, jakie im przyświecają w życiu, a wszystko w odniesieniu do celu, jaki każdy z nich wyznacza sobie do pracy w trakcie trwania edycji. To czas na wgląd w siebie pod okiem doświadczonych trenerek: Katarzyny Czayki-Chełmińskiej, Agnieszki Szelągowskiej, Justyny Józefowicz oraz Justyny Czarnoty.

Program tego zjazdu oprócz warsztatów w grupach rozwojowych obejmował także intensywne warsztaty specjalistyczne – od warsztatu z informacji zwrotnej, wprowadzenia do przywództwa przez warsztat dotyczący debaty oksfordzkiej.

Realizowane były przez trenerki: Małgorzatę Lelonkiewicz, Małgorzatę Borowską, Marię Makowską, Justynę Józefowicz oraz Magdalenę Tchórznicką. Podczas szkoleń uczestnicy pracowali w różnorodnych zespołach, co sprzyjało dodatkowo poznaniu się i integracji. Odrębną grupę stanowili tutorzy, którzy doskonalili swoje umiejętności na warsztacie tutorskim z Agnieszką Szelągowską – specjalistka ds. tutoringu oraz szefową programu Liderzy PAFW.

Organizatorzy wydarzenia zadbali także o poranne warsztaty ruchowo-oddechowe, prowadzony przez Agnieszkę Szymańską w formule on-line z Luksemburga oraz wspólne rozpoczynanie dnia w plenerze z Justyną Czarnotą skoncentrowane na własnym ciele, oddechu, ruchu “uwalniającym” od stresu. Znalazło się spore grono amatorów i amatorek ćwiczeń oddechowo-rozciągających nawet o wczesnej godzinie.

W takcie wydarzenia w imieniu fundatora programu uczestników przywitał Radek Jasiński – Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zaś w wieczorze integracyjnym i prezentacjach Pecha-Kucha brał udział Mirek Czyżewski zachęcając liderki do aplikowania w aktualnych naborach do otwartych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizatorki z zespołu Szkoły Liderów każdego wieczoru stwarzały przestrzeń do integracji poprzez wzajemne dzielenie się pasjami, wspólne rozmowy oraz śpiew.

Spotkanie z Maciejem Żywno – byłym Wojewodą Podlaskim i ratownikiem Grupy Granica prowadzone przez Katarzynę Czaykę-Chełmińską okazało się bardzo mocne i nad wyraz aktualne. Wystąpienie aktywnego “samorządowca z duszą pozarządowca”, który opowiedział o swoim doświadczeniu liderskim na pograniczu polsko-białoruskim oraz służbie na rzecz praworządności wyjątkowo poruszyło słuchaczy.

Tradycyjny punkt kulminacyjny piątkowego wieczoru stanowiła debata oksfordzka. Teza pierwszej debaty brzmiała “Tylko udział we władzach samorządowych daje realny wpływ na rozwój społeczności lokalnych”. Była to okazja do formułowania argumentów, uczenia się prowadzenia merytorycznej debaty.

Wspólne zakończenie I zjazdu XIX edycji programu Liderzy PAFW odbyło się w sobotę popołudniu – otwierając szerzej drzwi do udziału we wspaniałej przygodzie rozwojowej.

Skip to content