Relacja z II zjazdu XVIII edycji programu

Liderki i Liderzy XVIII edycji programu Liderzy PAFW spotkali się na drugim zjeździe. Przez trzy dni koncentrowali się na swoich różnorodnych zespołach, stylach przywództwa oraz współpracy w zespole pogłębiając swoją samoświadomość i rozwijając kompetencje zarządzania ludźmi. 

Drugi zjazd XVIII edycji odbył się w dniach 17-19 listopada 2022 roku w Książenicach pod Warszawą. Grupa 46 liderów z całej Polski wraz ze swoimi tutorami spotkała się po raz kolejny na trzy dni, aby poprzez udział w spotkaniach, warsztatach, wykładach, prezentacjach pecha-kucha, debacie oksfordzkiej oraz rozmowach kuluarowych wymieniać się doświadczeniem, rozwijać swoje kompetencje liderskie, lepiej rozumieć własne naturalne style zachowań (w oparciu o model DISC), ale przede wszystkim w kontekście współpracy w zespole.  

Wprowadzeniem do tematu zjazdu był wykład o “Stylach przywództwa w teorii”, który poprowadził Szymon Milonas – trener i wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizujący się w tworzeniu rozwiązań związanych z praktycznym wykorzystaniem systemu kompetencji zawodowych w codziennej pracy działów personalnych i menedżerów. 

Natomiast o praktycznym wykorzystywaniu stylów liderskich opowiadali uczestnikom zjazdu absolwenci i absolwentki programu Liderzy PAFW – Alicja Rymszewicz (edycja XIV) – sołtyska pięknej mazurskiej wsi Trygort, rolniczka, prezeska Stowarzyszenia Trygort nad Mamrami; Marcin Piotrowski (edycja XV) – wodzirej, radny powiatowy, prezes Stowarzyszenia Folkowisko, dyrektor Festiwalu Folkowisko oraz Fundator Fundacji Folkowisko zajmującej się pomocą humanitarną Ukrainie oraz Agata Otrębska (edycja VII) – trenerka, tutorka, aktywistka feministyczna, realizująca programy rozwojowe dla młodzieży z całej Polski, a od 2019 r współtworzyła i rozwija Śląski Ruch Klimatyczny. Absolwenci dzielili się swoim doświadczeniem drogi liderskiej, stylów przywództwa, z jakich korzystają i jak je stosują, także w zależności od zespołu, z którym pracują. Była to żywa opowieść oraz rozmowy w mniejszych grupach. Agata Otrębska przedstawiła interesujący wątek przydatności (lub nie) stylów liderskich w odniesieniu do ruchów niehierarchicznych, gdzie spotykamy się z kwestionowaniem starego, zastanego porządku. 

Program II zjazdu XVIII edycji obejmował także zatrzymanie się nad Indywidualnymi Planami Rozwoju oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami programu. Liderzy mają teraz możliwość skupić się na ich realizacji – do końca lutego 2023 roku. 

W piątek i sobotę organizatorzy z Fundacji Szkoła Liderów przygotowali dla uczestników warsztaty kompetencyjne dotyczące pracy z zespołem, które były odpowiedzią na potrzeby liderek i liderów, ich wyzwania zespołowe, z którymi obecnie się mierzą. Trenerkami były Małgorzata Lelonkiewicz, Justyna Józefowicz oraz Maria Makowska.  

Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi, w oparciu o codzienne wyzwania w zarządzaniu i współpracy w zespole, szczególnie w obszarze motywowania i angażowania, udzielania informacji zwrotnej i delegowania zadań. Uczestnicy wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania: Jak angażować i motywować ludzi uwzględniając jednocześnie ich różnorodne potrzeby? Jak odpuszczać kontrolę, dzielić się odpowiedzialnością i władzą? Jak budować zaufanie do ludzi, skoro mają różne style funkcjonowania, pracy i komunikacji? Jak w obecnym, rozproszonym świecie zbudować zespół nieformalny, pozainstytucjonalny, a jednocześnie gotowy brać odpowiedzialność za wspólna pracę? Inna grupa koncentrowała się na pracy w zespołach, których wspólną cechą jest to, że każdy jest inny oraz na pracy z różnorodnymi zespołami, powołanymi na potrzeby projektu lub konkretnego działania, czasem nieformalnymi, akcyjnymi. Szkolenie to było inspirowane metodologią Szkoły Liderów dot. przywództwa włączającego. 

Kolejne wieczory zjazdu stwarzały uczestnikom przestrzeń oraz możliwość prezentacji siebie zarówno w formie krótkich pecha-kucha (czytaj: peczakcza) oraz wystąpienia w roli mówców podczas drugiej debaty oksfordzkiej. Teza debaty brzmiała “Samotność jest nieodłączną cechą Lidera”.  

Drugi zjazd XVIII edycji był bardzo kolorowy dzięki analizie stylów zachowań w oparciu o model Extended DISC, merytoryczny i głęboko relacyjny oraz bardzo energetyczny m.in. dzięki porannym tanecznym, zimowym rozgrzewkom. 😊  

A sami uczestnicy tak piszą o tym wydarzeniu: 

– To był niezwykle intensywny czas warsztatów, rozwoju, spotkań, rozmów, inspiracji. Ogromnie się cieszę, że jestem częścią tego programu, który wspiera liderów zmiany. Ludzi, którzy mają swoje zasoby, potencjały i ograniczenia, którzy mimo trudności wciąż chcą mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość. 

– Podróżujesz, poszukujesz, podążasz z pustym plecakiem i trafiasz do programu Liderzy PAFW, a tam ci zapełniają plecak narzędziami, podsuwają ci wyśmienitych kompanów i wypuszczają w dalszą podróż. 

– Program Liderzy PAFW to wyboista droga, która pozwala wiele rzeczy zrozumieć i poukładać. Przygoda i wyzwanie. (…) Ten zjazd wymagał od mnie dużo przemyśleń i obserwacji – po każdej kolejnej rozmowie widzę, że i ja i Wy – nie jesteśmy samotni w tej liderskiej drodze! 

– II zjazd XVIII edycji program Liderzy PAFW już za nami, a ja myślę o kolejnym i tęsknię za wszystkimi fantastycznymi Liderkami i Liderami, z którymi odkrywam nieznane pokłady naszej energii, pomocne w szeroko pojętym działaniu. Bez wątpienia to czas intensywnej pracy, ale też wzajemnej troski, aby każdy z nas wyszedł z Programu silniejszy, bardziej świadomy siebie i swoich umiejętności. 

Skip to content