Polecamy Sieć Doradców Lokalnych!

Ruszyła rekrutacja do IV edycji Sieci Doradców Lokalnych. Trwa do 13.01.2020 r. POLECAMY. To jeden z programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest podniesienie kompetencji merytorycznych i metodologicznych osób świadczących organizacjom pozarządowym usługi poradnicze z zakresu zarządzania finansami i prowadzenia świadomej polityki finansowej. Program jest realizowany we współpracy z Ośrodkami Działaj Lokalnie.

LINK

Skip to content