Ogłaszamy nabór do grup superwizyjnych!

Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w naborze do superwizji grupowych, który potrwa od dziś (19 grudnia) do 31 grudnia 2022 r. Grupy superwizyjne to spotkania online z tutorem przeznaczone dla absolwentów i absolwentek Programu Liderzy PAFW, którzy potrzebują wsparcia w analizie i rozwiązaniu spraw, których samodzielnie nie potrafią rozwiązać w swoich środowiskach lub którzy potrzebują spojrzenia na swoje działania z innej perspektywy. 

CEL SUPERWIZJI GRUPOWYCH 

Celem regularnych spotkań superwizyjnych jest wsparcie liderek i liderów, działających w tych samych lub różnych obszarach i pomoc w sprostaniu codziennym wyzwaniom, a także wzmacnianie więzi pomiędzy absolwentami i budowanie sieci wymiany doświadczeń pomiędzy nimi.  

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?   

Każdy absolwent i absolwentka wszystkich zakończonych już edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

SUPERWIZJE KROK PO KROKU 

Superwizje to regularne spotkania grupowe online z tutorem lub tutorką, w których uczestnicy omawiają swoje wyzwania pod przewodnictwem tutora i wspólnie wspierają się w rozwiązywaniu różnych problemów. Grupy superwizyjne mogą być tematyczne (np. edukacja, kultura, samorząd) lub ogólne. Po zgłoszeniu się wszystkich uczestników następuje podział na grupy i dobór tutorów. Uczestnicy z tutorem umawiają się na termin spotkań. W każdej grupie może wziąć udział od 8 do 12 osób. Superwizje trwają ok. 3 h i odbywają się przez 6 miesięcy w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. W sumie zespół Programu Liderzy PAFW może przyjąć od 50 do 70 osób. 

HARMONOGRAM 

19-31 grudnia 2022 r. – nadsyłanie zgłoszeń przez formularz 

2-4 stycznia 2023 r. –  podział na grupy superwizyjne i dobór tutorów 

5-6 stycznia 2023 r. – wysyłka informacji do osób zgłoszonych i ogłoszenie na stronie programu 

6 stycznia – 20 czerwca 2023 r. – realizacja spotkań superwizyjnych 

Formularz zgłoszeniowy:  

https://crm.szkola-liderow.pl/superwizja#overlay-context=superwizja

Warunkiem formalnym dopuszczenia zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swoich profili na stronie programliderski.pl 

Informacji związanych z naborem udziela: Marta Modzelewska – specjalistka ds. współpracy z Alumnami w Programie Liderzy PAFW  e-mail: marta.modzelewska@szkola-liderow.pl 

Skip to content