Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej Światowid

Teresa Miłoszewska

Rozwój lokalny, Kultura

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Edycja I

O sobie

Pracuje w Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej Światowid, jest pełnomocnikiem dyrektora do spraw organizacji pozarządowych. Jest prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego Viva Art. oraz koordynatorką projektów „Twórcza integracja”, „Transgraniczna Integracja”, „Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej”, „Horyzonty”. Jest pomysłodawczynią projektu OSAON (Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne Osób Niepełnosprawnych). Zajmuje się animowaniem kultury oraz kontaktami z organizacjami rosyjskimi.

Skip to content