Współzałożycielka Związku Dużych Rodzin Trzy Plus

Teresa Lutosława Kapela

Samorząd, Dzieci i młodzież

Zielonka, Mazowieckie, Edycja VI

O sobie

Jestem absolwentką Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mam pięcioro dorosłych dzieci, od pewnego czasu zaczęłam ponownie angażować się społecznie – nawiązuję tu do barwnego okresu studenckiego. Zaczęłam od Komitetu Organizacyjnego kolejnych Zjazdów Gnieźnieńskich. Od ponad 30 lat jestem członkiem zwyczajnym Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Od ponad sześciu lat intensywnie się angażuję w działania na rzecz rodzin wielodzietnych tworząc nieformalną grupę „Pro-rodzina” i Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, w którym pełnię funkcję wiceprzewodniczącej. Współorganizowałam międzynarodowe konferencje z zakresu polityki rodzinnej („Duże rodziny bogactwem i nadzieją Polski”– Sejm RP 2006, „Ekonomiczne uwarunkowania polityki rodzinnej” –Dom Poselski 2007, „Polska dla rodziny – Rodzina dla Polski” – Sejm RP 2010). Zaangażowałam się w międzynarodową wymianę doświadczeń z zagranicznymi federacjami organizacji rodzinnych (European Large Families Confederation – ELFAC -Europejska Federacja Rodzin Wielodzietnych, The Federation of Catholic Family Associations in Europa – FAFCE – Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, FEFAF -Europejska Federacja Kobiet Aktywnych w Domu. Uczestniczyłam w pracach Family Platform – Dobrobyt rodzin teraz i w przyszłości. W roku 2011 brałam udział w pracach Prezydencji Węgierskiej dotyczących rodziny. Nadal uczestniczę w wymianie doświadczeń z zakresu polityki rodzinnej. Organizowałam w Warszawie spotkania przedstawicieli federacji europejskich: w 2013 i 2019 FEFAF. Ostatniemu spotkaniu towarzyszyło seminarium w Sejmie Praca w domu jak ją docenić i wycenić 25 IX 2018. Spotkaniu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich towarzyszyła konferencja-Rodzina i społeczeństwo-razem na rzecz małżeństwa i rodziny w Sejmie 17 IV 2015. W 2019 koordynowałam akcję Głosuj na rodzinę przed wyborami do PE, uczestniczyłam w III Szczycie Demograficznym w Budapeszcie.

Skip to content