Urząd Gminy Zaleszany

Sebastian Nabrzeski

Rozwój lokalny, Samorząd, Dzieci i młodzież

Zbydniów, Edycja VII

O sobie

Moja praca zawodowa związana jest z samorządem, w którym działam od dawna: przez 10 lat pracowałem w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, dodatkowo w latach 2006 – 2010 pełniłem funkcję radnego Gminy Zaleszany. Obecnie pracuję jako Sekretarz tejże Gminy. Jako radny i urzędnik wielokrotnie spotykałem się z różnymi problemami obywateli i nigdy nie pozostawałem na nie obojętny. Współpracowałem z wieloma stowarzyszeniami, których działania były ukierunkowane na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W latach 2009 i 2010 zainicjowałem w regionie pomoc w ramach akcji „Szlachetna Paczka”, dzięki której w okresie Świąt Bożego Narodzenia dary rzeczowe otrzymało ponad 100 rodzin. Kiedy w roku 2010 powódź nawiedziła Gminę Gorzyce, koordynowałem pomoc w ramach akcji „Szlachetna Paczka dla Powodzian”, która zaowocowała przekazaniem darów rzeczowych dla ponad 400 rodzin. Ponadto jestem: Przewodniczącym Gminnej Komisji Rewizyjnej OSP, a za strażą pożarną związany jestem od ponad 6 lat, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Ludowego Zespołu Sportowego w Zbydniowie, inicjatorem Młodzieżowej Rady Gminy Zaleszany, Członkiem Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Przyjaciół Zbydniowa”. Związany jestem także ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „NADZIEJA” w Stalowej Woli.

Skip to content