Fundacja Aktywności Obywatelskiej

Monika Dominik

Rozwój lokalny, Dzieci i młodzież

Biłgoraj, Lubelskie, Edycja I

O sobie

Jest dyrektorką Fundacji Pomocy Dzieciom „Krzyk” w Biłgoraju. Z wykształcenia jest pedagogiem oraz specjalistą prawa UE i zarządzania projektami UE. Koordynowała cztery projekty RITA oraz Działaj Lokalnie. Jest absolwentką Programu Euro-NGO. W ramach Programu Liderzy podnosiła swoje umiejętności i wiedzę w zakresie budowania partnerstwa lokalnego, zarządzania zespołem, planowania własnego rozwoju. Zrealizowała projekt „Jarmark zabaw dawnych” poświęcony międzypokoleniowej wymianie wiedzy i doświadczeń. W wyniku owocnej relacji z tutorem wykorzystała w swojej pracy zawodowej doświadczenia Klanzy w dziedzinie pedagogiki zabawy oraz prowadzenia zajęć z młodzieżą. Obecnie współpracuje z Ukrainą i Mołdawią w dziedzinie pedagogiki oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia z pracy projektowej dla ROSzEFS w Lublinie. Założyła Fundację Aktywności Obywatelskiej, w ramach której realizuje kolejne projekty.

Skip to content