Dyrektor Fundacji Internationaler Bund Polska.

Maria Wojtacha

Kraków, Małopolskie, Edycja XVI

O sobie

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek: Ochrona Środowiska na Wydziale Chemii oraz studiów podyplomowych: na kierunku Zamówienia Publiczne na Politechnice Krakowskiej i Profesjonalny Menedżer w NGO w Collegium Civitas w Warszawie. Od 2014 roku uczestniczka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
Ponad 9 lat była zatrudniona w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, w tym od września 2009 roku na stanowisku Kierownika Działu Zamówień Publicznych UJ CM. Od października 2015 r. do maja 2019 r. była zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w tym od kwietnia 2018 r. na stanowisku Dyrektora Departamentu Inwestycje Strategiczne.
Ponadto od 2009 r. członek zarządu Fundacji Rozwoju Gmin Polskich oraz jej założyciel i fundator. A bsolwentka stypendium Santander Banku na udział w programie dla kobiet pracujących w administracji z wysokim potencjałem menedżerskim pn. „W30 – Developing women leaders in university faculty and administration”, na University of California ( UCLA) w Los Angeles.
Dodatkowo od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem i szkoleniami z zakresu udzielania zamówień publicznych oraz aktywnie pełni rolę kierownika Zamawiającego i reprezentuje Wykonawców w ramach udzielania zamówień publicznych.
Od maja 2019 roku dyrektor fundacji Internationaler Bund Polska.

Fundacja Internationaler Bund Polska została założona w 2004 roku.

Misją Fundacji jest kompleksowe udzielanie wsparcia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych w szczególności ze względu na wiek, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy status społeczny.

Różnorodne projekty edukacyjne realizujące ideę wolontariatu, pracy socjalnej oraz opieki senioralnej aktywizują naszych beneficjentów do działania na rzecz własnego rozwoju, integrują z najbliższym otoczeniem i znacząco wpływają na poprawę samopoczucia i chęć uczestniczenia w życiu społecznym.

Skip to content