Fundacja EkoRozwoju; Fundacja Kalejdoskop Kultur

Katarzyna Zaremba

Edycja X

O sobie

Od ponad 15 lat angażuję się w działania na rzecz lokalnych społeczności, zrównoważonego rozwoju oraz współpracy międzynarodowej.
Jako wiceprezeska i kierowniczka projektów w fundacji Kalejdoskop Kultur prowadzę projekty pomocy humanitarnej, w tym w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS) dla ukraińskich uchodźców i weteranów. Wspieram również lokalnych liderów i organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w ich rozwoju, działalności i sieciowaniu, tak aby mogły działać na rzecz swoich społeczności i promować porozumienie w duchu międzykulturowości wśród różnych społeczności.

Pełnię również funkcję Specjalisty ds. Zarządzania i Kierownika Programu Współpracy Rozwojowej w Fundacji EkoRozwoju, gdzie zajmuję się adaptacją do zmian klimatu, ochroną bioróżnorodności, lokalną przedsiębiorczością i wzmocnieniem pozycji liderów środowiskowych. Animuję także partnerstwa z organizacjami z różnych krajów, w tym z Gruzji i z Niemiec.

Pasjonuje mnie praca, która przyczynia się do pozytywnych zmian w świecie, jestem oddana wspieraniu rozwoju jednostek i społeczności. Realizuję się poprzez pracę w projektach humanitarnych, rozwojowych i środowiskowych.

Skip to content