Fundacja szkoła liderów

Joanna Burdajewicz

Leśna, Dolnośląskie, Edycja XX

O sobie

Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej, Skarbnik Stowarzyszenia Wolimierz. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Zarządzanie. Koordynatorka „Centrum Społecznego” w Leśnej – projektu, w ramach którego utworzone zostało miejsce spotkań lokalnej społeczności. Działają w nim grupy seniorów, młodzieży, powstają nowe pomysły, nawiązują się nowe relacje, buduje się społeczny kapitał. Inicjatorka wielu aktywności rodzących się w Centrum Społecznym, leśniańskim domu kultury, a także wśród lokalnych stowarzyszeń, kół gospodyń, klubów sportowych. Kieruje się dewizą: człowiek jest tyle wart, ile da z siebie innym.

Skip to content