Stowarzyszenie UTW w Łomiankach

Elżbieta Juźwiak

Rozwój lokalny, Seniorzy

Łomianki, Mazowieckie, Edycja VI

O sobie

Z pomysłem zorganizowania Salonu Kobiet 50 plus zwróciłam się do Dyrektora Domu Kultury w Łomiankach. Pomysł został zaakceptowany i od 5 maja 2008 r. Salon Kobiet 50 plus – rozpoczął swoją działalność jako grupa nieformalna przy Domu Kultury. Jedno ogłoszenie w lokalnej gazecie wystarczyło, aby już na pierwsze spotkanie zgłosiło się kilkanaście kobiet. Na kolejnych spotkaniach (raz w tygodniu) pojawiało się coraz więcej osób. Spotkania przekształciły się w warsztaty, wykłady, zajęcia gimnastyczne, organizowałyśmy wspólne wyjścia do Puszczy Kampinoskiej, teatru, na wystawy. Już w maju 2008 napisałam projekt na konkurs „Seniorzy w akcji” pt. Salon Kobiet 50 plus proponuje…., projekt został pozytywnie oceniony i sfinansowany ze środków konkursu.

W miarę zwiększania się liczby członkiń Salonu Kobiet 50 plus wielu pomysłów i oczekiwań nie można było zrealizować w istniejącej formie organizacyjnej. Wpadłam na pomysł utworzenia w Łomiankach uniwersytetu trzeciego wieku. Po rozmowach z lokalnymi władzami, z przedstawicielami innych uniwersytetów grupa kilkunastu osób, które zaraziłam tą ideą, powołała 27 lipca 2009 r. stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach. Zostałam wybrana prezesem stowarzyszenia. Odbywają się regularne wykłady, zajęcia komputerowe, lektoraty, warsztaty malarskie, zajęcia rehabilitacyjne, spotkania literackie. UTW w Łomiankach został objęty patronatem Burmistrza i Rada Miejskiej Łomianek.

Skip to content