Edukatorka, lokalna aktywistka, liderka dialogu polsko-żydowskiego.

Anita Rucioch-Gołek

Edukacja, Kultura, Seniorzy, Turystyka i promocja regionu, Dzieci i młodzież, Historia i dziedzictwo kulturowe, Mniejszości etniczne, narodowe , religijne, Dialog obywatelski, Przestrzeń miejska i urbanistyka, Rozwój lokalny, Sport i promocja zdrowia

Zbąszyń, Wielkopolskie, Edycja XVI

O sobie

Jestem edukatorką, lokalną aktywistką i społeczniczką, koordynatorką lokalnych projektów. Angażuję się w tworzenie społeczeństwa równościowego, demokratycznego i otwartego, pracuję w projektach edukacyjnych, kulturalnych i historycznych.
Jestem absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Zielonogórskim, studia podyplomowe ukończyłam m.in. ze specjalności etyki nauczycielskiej, ale i z zarządzania oświatą.
Przez kilka lat wdrażałam autorską koncepcję funkcjonowania zmodernizowanej Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu jako jej kierowniczka. Koordynowałam kilkanaście lokalnych projektów kulturalnych promujących czytelnictwo w sposób niestandardowy. Tworzyłam także Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zbąszyniu.
Od ponad 10 lat zajmuję się tematem pamięci po żydowskich mieszkańcach Zbąszynia. M.in. jestem koordynatorką wydarzeń upamiętniających kolejne rocznice „Polenaktion 1938”, prowadzę stronę „Zbąszyński Balagan” w mediach społecznościowych. Zajmuję się lokalnym upamiętnianiem, działaniami edukacyjnymi i kulturalnymi. Jako aktywistka należę do Sieci Forum Dialogu, najstarszej organizacji pozarządowej w Polsce, która dba o dobre relacje polsko-żydowskie.
Od 2019 roku jestem dyrektorką „Fiedlerówki” – nazwanej tak przeze mnie Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu. To jedyna podstawówka w mieści – jest moim nieustającym wyzwaniem, ale także źródłem satysfakcji, ponieważ praca z dziećmi i młodzieżą inspiruje mnie najbardziej.

Skip to content