Stowarzyszenie Ziemia Krobska

Adam Sarbinowski

Rozwój lokalny, Kultura, Dzieci i młodzież, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością

Krobia, Wielkopolskie, Edycja VIII

O sobie

Z wykształcenia jestem magistrem administracji. Od ponad pięciu lat działam w organizacjach pozarządowych oraz na ich rzecz. Przez cztery lata, w ramach pracy zawodowej ściśle współpracowałem z trzecim sektorem. Dziś moja zawodowa działalność dotyczy bezpieczeństwa publicznego, w tym zarządzania kryzysowego, a w ostatnim czasie również Public Relations. Wracając jednak do organizacji pozarządowych. Moje działania mają przede wszystkim charakter społeczny i wolontarystyczny. Dlaczego działam społecznie? Ponieważ nie wszystko trzeba robić dla pieniędzy. Ponadto wierzę w ludzi, z którymi współpracuje, a szczególnie w młodzież oraz w to, że dzięki nim możliwe są pozytywne zmiany, nie tylko w lokalnym środowisku, ale również zmiany pojęte bardziej globalnie. Wychodzę z założenia, że swoją pracą spłacam dług wdzięczności za szansę rozwoju, którą kiedyś otrzymałem od wielu ludzi i organizacji. Dodatkową motywacją jest fakt, że dzisiaj nastolatkowie mają ogromną szansę samorozwoju, pasji i zainteresowań, a której to szansy ja – mieszkaniec małej miejscowości, przed laty nie miałem. Nie chciałbym więc, aby młodzi ludzie przechodzili kiedyś, tak jak ja przed laty, przyspieszonego kursu odpowiedzialności obywatelskiej. A poza tym wszystkim moja działalność daje mi ogromną frajdę! Miło jest patrzeć na zmiany, które dzięki tej działalności i współpracy z wieloma ludźmi i organizacjami się dokonały i mam nadzieję, że będą się dokonywały dalej. Angażuję się w Stowarzyszenie Ziemia Krobska (Sekretarz zarządu, koordynator projektów) – Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Krobi (Wiceprezes ds współpracy z dziećmi i młodzieżą) – Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi (strażak operacyjny, koordynator projektów, instruktor w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej) – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi (członek Rady Programowej) – Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnna (członek Komisji Rewizyjnej) – Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (członek Komisji Rewizyjnej)

Skip to content