Liderzy i Liderki PAFW w USA

Już po raz dziesiąty dzięki współpracy Szkoły Liderów z Ambasadą USA i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności realizowana jest 10-dniowa wizyta studyjna w USA w ramach International Visitor Leadership Program. To prestiżowy program, do którego zapraszani są wyróżniający się liderzy i liderki działający w obszarach związanych z tematem przewodnim wizyty. W tym roku Departament Stanu USA przygotował  agendę pt. „Empowerment i włączanie w społeczność różnorodnych grup defaworyzowanych ze względów kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Działania na rzecz otwartego, różnorodnego społeczeństwa.”.

15 maja 10-osobowa grupa wyruszyła do Waszyngtonu, gdzie rozpoczęła swoją podróż i serię spotkań z przedstawicielami amerykańskich organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, które wdrażają skuteczne rozwiązania na rzecz różnorodnego i otwartego społeczeństwa. Wizyta ma być odpowiedzią na indywidualne zapotrzebowania Absolwentów i Absolwentek Programu Liderzy PAFW, oferuje im różnorodne inspiracje i tematy do dyskusji.

Liczne spotkania i rozmowy z amerykańskimi liderami i liderkami społecznymi w różnych regionach USA mają wzbogacić uczestników wizyty o większe zrozumienie wpływów kulturowych i politycznych w społeczeństwie amerykańskim. Nowe doświadczenia w tak różnych miastach, jakimi są Waszyngton, Detroit, Nowy Jork i Filadelfia to bogate źródło inspiracji dla swojej pracy społecznej w Polsce w zakresie integracji grup będących w niekorzystnej sytuacji czy na rzecz dialogu.

Wkrótce zapoznamy się ze szczegółową relacją z wizyty.

Skip to content