Lider w samorządzie! Budowanie poparcia politycznego: PŁUŻNICA

Przez osiem lat działałem w organizacjach pozarządowych. Siedem lat temu zostałem wójtem. Podczas wizyty chciałbym podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wprowadzania zmian w gminie. Kluczowe w tym zakresie jest budowanie efektywnego zespołu, który utożsamia się z wytyczonymi celami. Ważne jest również świadome kreowanie kultury organizacji.

Marcin Skonieczka zaprasza do Płużnicy w dn. 15-17 marca (przyjazd w czwartek do godz. 17:30, wyjazd w sobotę o godz. 15:30)

Jeśli myślisz o starcie w wyborach samorządowych w 2018 r., to warto zobaczyć na czym będzie polegała Twoja praca jeśli zostaniesz wójtem czy burmistrzem. Moja pierwsza próba zostania wójtem w 2006 roku była nieudana. W drugiej turze przegrałem 26 głosami. Wyciągnąłem wnioski z tej porażki i w 2010 roku wygrałem w pierwszej turze, a do piętnastoosobowej rady wprowadziłem dziesięć osób.

Wizyta pozwoli uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

 • jak zyskać sojuszników i być w zgodzie ze sobą, jak się przygotować do startu w wyborach?
 • na czym polega praca wójta?
 • jak wytyczyć strategię działania, a później osiągnąć zakładane cele?
 • jak wprowadzać zmiany w urzędzie i w środowisku lokalnym?
 • jak budować skuteczny zespół?
 • jak angażować innych we wspólne działania?

O naszej filozofii działania opowiedzą również moi wspólpracownicy, radni, sołtysi i liderzy lokalnych organizacji pozarządowych. Dowiesz się jak wspólnie osiągamy kolejne sukcesy:

 • W 2015 r. gmina Płużnica zajęła drugie miejsce w kraju na 1 566 gmin wiejskich w rankingu Rzeczpospolitej w kategorii pozyskiwania Funduszy Europejskich,
 • W 2016 roku zajęliśmy 10., a w 2017 roku 9 miejsce wśród gmin wiejskich w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA w zakresie wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na mieszkańca.
 • W 2016 roku zająłem trzecie miejsce w rankingu Pulsu Biznesu Samorządowy menadżer regionu,
 • przygotowane przez nas tereny inwestycyjne uzyskały tytuł zwycięzcy w VII edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal.
 • W 2017 roku gmina Płużnica zajęła IV/V miejsce w Ranking Samorządów dziennika Rzeczpospolita.

Mierzalne wyniki mojej pracy – znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych. Było to możliwe dzięki pracy zespołowej i skutecznemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

Podczas wizyty zaprezentowane zostaną blaski i cienie pracy w samorządzie. Wiele praktycznych, a czasami również innowacyjnych rozwiązań. Sporo czasu przewidziano na dyskusje, tak aby na bieżąco można było się wymieniać poglądami i pomysłami. Chętnie opowiem o powstawaniu i wdrażaniu naszej strategii rozwoju, której głównym celem jest dobrze rozwinięta i konkurencyjna gospodarka lokalna. Jej uzupełnieniem jest tworzona obecnie Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego i Edukacji.

Do tej pory zorganizowałem u siebie cztery wizyty studyjne w ramach programu Liderzy PAFW – w 2014, 2015, 2016 i 2017 roku. Serdecznie zapraszam na piątą edycję!

Marcin Skonieczka – wójt gminy Płużnica, w województwie kujawsko-pomorskim. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, XIII edycji Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, II edycji programu Liderzy PAFW oraz Leadership Academy for Poland. Były uczestnik Polsko-Ukraińsko-Kandayjskiego Programu Wymiany Młodzieży NetCorps organizowanego przez Canada World Youth oraz International Visitors Program prowadzonego przez Departament Stanu USA. Członek Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu oraz Komitetu Sterującego do spraw cyfryzacji w województwie kujawsko-pomorskim. Kierowana przez niego gmina zajęła drugie miejsce w Polsce w Rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2015 najlepiej wykorzystujących fundusze unijne, a w 2014 r. otrzymała Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. Wspólnie z żoną i trójką dzieci mieszka w Wieldządzu, w gminie Płużnica.

Skip to content