Konwent wójtów i burmistrzów

W ostatnim tygodniu lutego odbył się kolejny konwent wójtów i burmistrzów czyli comiesięczne spotkania kilkorga absolwentów, organizowane w gminach, którymi zarządzają. Tym razem grupa na zaproszenie Mirka Reczki wizytowała Ciechanowiec. Oddolna inicjatywa alumnów trwa już od kilku miesięcy i oprócz wymiaru integracyjnego ważny jest w tym wymiar merytoryczny. Będąc blisko lokalnych problemów mogli wspólnie przegadać bieżące sprawy, te specyficzne dla Ciechanowca ale także takie, które są uniwersalne w skali gminy. Tym razem poruszali min. zagadnienie adopcji i sterylizacji psów zamiast umieszczania ich w schroniskach, form wsparcia i współpracy polskich szkół na Litwie, pozyskiwania wkładu własnego do Działaj Lokalnie innego niż środki samorządowe, metod aktywizacji społecznej wykraczającej poza budżet partycypacyjny. Zastanawiali się też nad tworzeniem  oddolnej Obrony Cywilnej na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych, współpracy z parafiami i związkami wyznaniowymi, współpracy różnych środowisk przy ratowaniu zabytków oraz upamiętniania lokalnej przeszłości z akcentami międzynarodowymi. Debatowali zarówno o animacji kultury w świetlicach wiejskich jak i rodzajach utwardzania ulic osiedlowych.

Taka sieć liderów, przed którymi stoją podobne wyzwania, to przede wszystkim zasób wiedzy i doświadczenia, kórym mogą się wzajemnie dzielić, wspierać i podpowiadać rozwiązania. Mamy nadzieję, że wraz z kolejną edycją Programu do konwentu dołączą kolejne osoby piastujące kluczowe funkcje w lokalnym samorządzie.

Skip to content