International Visitor Leadership Programme dla absolwentów Programu Liderskiego PAFW

W ramach Programu Liderskiego PAFW przeważnie raz w roku organizowana jest rekrutacja do udziału w wizycie studyjnej w USA w ramach International Visitor Leadership Program  (IVLP), programu  organizowanego przez Departament Stanu USA oraz Ambasadę USA w Polsce. Dzięki współpracy tych dwóch instytucji oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Szkoła Liderów absolwenci i absolwentki programu mają możliwość odwiedzenia różnych organizacji społecznych, działających na terenie USA, poznania ich sposobów funkcjonowania, a także poznania historii i teraźniejszości miast i miejsc, które odwiedzają.

Sprawdzone rozwiązania z USA służą poszerzeniu horyzontów uczestników wizyty oraz dają inspirację do podjęcia konkretnych działań wzmacniających lokalną społeczność. Część z nich udaje się czasami przenieść bezpośrednio na grunt Polski i tym samym przygotować społeczności lokalne na stojące przed nimi wyzwania.

Temat

Wizyta dotyczy zawsze konkretnego tematu, który znany jest w momencie ogłoszenia rekrutacji. Do tej pory odbyło się czternaście wyjazdów studyjnych do USA. Przykładowe tematy wiodące to: FUNDRAISING i inne źródła finansowanie organizacji pozarządowych, GLOBALNE TRENDY- LOKALNE ROZWIĄZANIA: Innowacje społeczne i nowe technologie w odpowiedzi na zmiany klimatyczne, starzenie się społeczeństwa i wielokulturowość, BUDOWANIE DIALOGU i rozwiązywanie konfliktów w społecznościach lokalnych.

Cele wizyty
 • zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników dot. konkretnego tematu;
 • zdobycie przez uczestników nowych doświadczeń, pomysłów i inspiracji do działań w swoich środowiskach i organizacjach; 
 • transfer zdobytej wiedzy i zastosowanie jej w działaniach uczestników; 
 • wzmocnienie efektywności działań uczestników na rzecz angażowania się we wspólnotę ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii; 
 • nawiązanie po wizycie trwałych kontaktów z organizacjami/instytucjami/osobami z USA, działającymi w obszarze zbieżnym z obszarem działania lidera;
 • poznanie przez uczestników kultury Stanów Zjednoczonych; 
 • rozwój osobisty oraz zdobycie motywacji i energii do dalszych działań; 
 • wzbudzenie motywacji do nawiązywania kontaktów i podejmowania działań międzynarodowych. 

Terminy

Rekrutacja do IVLP odbywa się przeważnie w miesiącach luty/marzec, a sama wizyta zazwyczaj planowana jest na maj. Wyjątkiem był okres pandemii, który spowodował, że część wizyty odbyła się wirtualnie, a jej uczestnicy i uczestniczki mieli możliwość wyjazdu do USA dopiero w lipcu.

Kto może się zgłosić?

Wyjazd jest skierowany do absolwentów i tutorów Programu Liderskiego PAFW, którzy są liderami w organizacjach pozarządowych (choć na co dzień mogą wykonywać różne zawody) i którzy: 

 • prowadzą i angażują się w konkretne i efektywne działania w obszarze poprawiania jakości życia w społecznościach lokalnych; 
 • są reprezentantami organizacji pozarządowych w różnych obszarach działania (w szczególności działających w obszarze praw człowieka, demokracji czy praworządności); 
 • mają pomysł i motywację do przeniesienia zdobytych doświadczeń i wiedzy na grunt swoich działań w Polsce.

W wizycie może wziąć udział 10 osób, w tym możliwy jest udział max. dwóch tutorów/tutorek. 

Osoby, które uczestniczyły w zorganizowanych do tej pory wizytach studyjnych do USA, nie mogą ponownie aplikować. Ponadto, chętni do udziału w programie muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa amerykańskiego. 

Jak się zgłosić?

Zgłoszenie następuje poprzez: 

 • wypełnienie formularza 
 • zaktualizowanie i uzupełnienie w całości swojego profilu

Sposób wyboru uczestników naboru

Z nadesłanych ankiet zgłoszeniowych Zespół Programu Liderskiego PAFW oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wybiorą 15 kandydatów do udziału w wizycie. Lista kandydatur zostanie przedstawiona Ambasadzie USA, z udziałem której nominowanych zostanie 10 uczestników wizyty. Ostateczne wyniki rekrutacji będą znane po zatwierdzeniu przez Departament Stanu listy uczestników nominowanych przez Ambasadę.

Przy wyborze uczestników wizyty będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 • istotne działania w obszarze wdrażania nowych rozwiązań na rzecz rozwoju i budowania dialogu w społecznościach lokalnych; 
 • motywacja i pomysł na zastosowanie zdobytej wiedzy i doświadczeń w działaniach podejmowanych w środowisku lokalnym po powrocie do Polski; 
 • jasna i konkretna wizja wykorzystania wyjazdu w swoim rozwoju liderskim; 
 • sposób przekazania zdobytej wiedzy i doświadczeń szerszej grupie odbiorców w swoim środowisku lokalnym; 
 • inne sukcesy w działalności społeczno-publicznej; 
 • uzupełnienie profilu na stronie Programu Liderskiego PAFW. 

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim nie jest warunkiem uczestnictwa w wizycie. 

Kolejny NABÓR – w 2025 r.

Skip to content