II zjazd XVII Programu Liderzy PAFW

W dniach 18-20.11.2021 r. odbył się w Książenicach koło Warszawy II zjazd, zaplanowany wokół tematu jednoczenia i angażowania innych. Pierwszy dzień był skoncentrowany na stylach przywódczych: wykład w tym obszarze poprowadziła Joanna Pommersbach, a część warsztatową pedagożki teatru: Justyna Czarnota, Justyna Sobczyk, Dorota Ogrodzka. Wieczorem odbyły się prezentacje działań liderskich metodą “pecha-kucha”, które przygotowali uczestnicy: Anita Sierpowska, Wojciech Kallas, Paweł Bilski, Marta Zabłocka. 

Po zakończeniu zajęć odbyła się w całej grupie rozmowa o granicach pluralizmu Fundacji Szkoła Liderów, prowadzona przez Katarzynę Czaykę-Chełmińską i Agnieszkę Szelągowską, spowodowana reakcją uczestników na promocję jednego z absolwentów FSL, o konserwatywnych poglądach. 

Drugiego dnia odbył się warsztat z planowania własnego rozwoju, z wykorzystaniem modelu DISC w zespołach liderów, prowadzony przez trenerki: Justynę Józefowicz, Jagodę Latkowską, Agnieszkę Szymańską i Agnieszkę Szelągowską. Trzeciego dnia odbyły się warsztaty z kompetencji pracy w zespole i komunikacji, prowadzone przez: Katarzynę Czaykę-Chełmińską (przywództwo sytuacyjne), Justynę Józefowicz (budowanie zespołu) i Małgorzatę Lelonkiewicz (komunikacja w zespole z wykorzystaniem i pogłębieniem modelu DISC). Trzeciego dnia wieczorem odbyła się debata oksfordzka wokół tezy: „Działań społecznych organizacji i działań politycznych nie powinno się łączyć” z udziałem wszystkich uczestników spotkania.  W zjeździe wzięło udział 44 liderów i liderek oraz 14 tutorek i tutorów, którzy wspierają ich w liderskim rozwoju.  

Skip to content