II zjazd programu Lider w rzeczywistości Hybrydowej

II zjazd 15 X 2020 r w formule online miał temat: Narzędzia pracy ICT w pracy z zespołem, rola lidera w utrzymaniu energii i motywacji w zespole. Całość rozpoczęła nasza gościnia Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, która opowiedziała o doświadczeniach Sieci w pracy w zespołach online, o narzędziach, motywowaniu oraz integrowaniu osób.

Sylwetki Katarzyny Batko-Tołuć i Anny Szlęk

Jako trenerkę zaprosiliśmy Annę Szlęk, psycholożkę i trenerkę, dzięki której zjazd był dynamiczy i uwzględniał różne potrzeby:

1/ Praca indywidualna – „Praca w zespole hybrydowym kojarzy mi się z…” – wyszukiwaliśmy w interecie obraz, który najlepiej oddawał skojarzenia i wrzucaliśmy na jedno z narzędzi – Jamboard.

2/ Praca w mniejszych grupach – rozmowa o obrazach i tym, co oznaczają dla poszczególnych osób.

Anna Szlęk zaprezetowała fazy rozwoju zespołu wg Tuckmana i teorię zmiany wg Fatzera w odwołaniu do sytuacji pandemi, a takiże możliwe reakcjie na zmianę w zespole, w tym oporu związanego z koniecznością przyjęcia nowego modelu pracy i komunikacji.

Uczestniczi i uczestnicy pracowali w grypach nad tematem – jak mój zespół działa w tej nowej rzeczywistości:
w mniejszych grupach:

  • Gdzie jest mój zespół? – zaznaczanie na wykresie na wcześniej przygotowanym Jamboardzie
  • Zalety zespołu hybrydowego (lub: co już działa) – Padlet
  • Wyzwania dla zespołu hybrydowego (lub: nad czym trzeba pracować) – Padlet

Przyjrzeliśmy się jak funkcjonuje zespół rozproszony i jakie ma możliwe narzędzia pracy. Odbyła się kreatywna burza mózgów na Padlecie: jak i do czego można wykorzystać aplikacje w pracy zespołowej

Na koniec, z odwołaniem do teorii uczenia się, odpowiadaliśmy na pytania:

  • Co chcę/potrzebuję zmienić/wprowadzić w sposobie pracy/komunikowania się mojego zespołu?
  • Co mogę do tego wykorzystać?
  • Jaki będzie pierwszy mały krok do zmiany?
  • Kto może mnie wesprzeć.

Program II zjazd _Hybrydowa

Kolejny zjazd 26 XI 2020 r. 

Skip to content