Fundusz Inicjatyw Absolwenckich – DOTACJA 3500 zł III TURA

Fundusz Inicjatyw Absolwenckich organizowany w ramach Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

2020/2021

Fundusz Inicjatyw Absolwenckich (FIA) to coś specjalnego dla Was!

Jest po to, by:

 • spotykać się i rozwijać także w tych ciężkich czasach, on-line
 • podtrzymywać powstałe między liderkami i liderami więzi,
 • umacniać środowisko ludzi zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji,
 • ułatwiać nawiązywanie współpracy,
 • wzmacniać efektywność działań prowadzonych w lokalnych środowiskach,
 • podtrzymywać związek uczestników Programu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

W tej edycji Funduszu planujemy dofinansować do 10 inicjatyw absolwenckich. Aplikujcie!

 Na co zwrócić uwagę pisząc wniosek:

 1. Terminy realizacji – inicjatywa musi zostać zakończona do 20 grudnia 2021, a rozliczona do 30.12.2021.
 2. Wymogi formlane, szczególnie budżetowe (patrz niżej)
 3. Cel – celem jest sieciowanie, wzmacnianie sieci absolwenckiej i wymiana liderskich doświadczeń.
 4. Grupa inicjatywna – wniosek składać może jedna osoba, ale w inicjatywie musi wziąć udział min. 3 Absolwentek/ów Programu. Preferowane są grupy, w których są osoby, które jeszcze nie znają dobrze swoich liderskich działań.
 5. Grupa docelowa- FIA przeznaczone jest na rozwój sieci absolwenckiej Programu Liderzy PAFW, czyli dla Absolwentek/ów, a nie na działania, których beneficjentami są osoby z Waszych społeczności lokalnych.
 6. Opis – klarownie opiszcie działania, aby ułatwić decyzję komisji, pokażcie jak wpłyną one na polepszenie współpracy, nawiązanie nowych relacji, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Wami.

Cel Funduszu

Fundusz przeznaczony jest na dofinansowanie inicjatyw absolwentów i absolwentek, które mają na celu sieciowanie, wymianę doświadczeń, współpracę, wzajemne wsparcie w sieci Alumnów. Działania mogą się odbywać on-line lub osobiście z zachowaniem aktualnych wytycznych i ostrzeżeń sanitarnych. Dotacje nie są przyznawane na finansowanie działań skierowanych do obiorców spoza sieci absowlenkiej (udział takich osob jest możliwy, o ile nie generuje kosztów)

Przykłady zrealizowanych inicjatyw można zobaczyć tu: FIA_2018_2019

Kto może aplikować?

Fundusz jest przeznaczony dla absolwentów i absolwentek wszystkich zakończonych już edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 Aplikować można przez formularz – TU LINK

Wysokość dofinansowania

Dotacja dla grupy inicjatywnej w wysokości do 3.500 zł finansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Przeznaczenie i termin wykorzystania dotacji

 • na przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie inicjatywy oraz wypromowanie jej rezultatów.
 • Realizacja inicjatywy o dowolnej długości trwania, ale nie wcześniej niż od momentu ogłoszenia wyników konkursu do 20 grudnia 2021 roku.

Mogą to być następujące działania zaplanowane przez absolwentów:

 • działania rozwojowe i sieciujące on-line,
 • spotkania branżowe/tematyczne,
 • zjazdy/spotkania regionalne,
 • wspólna praca nad modelowymi, systemowymi rozwiązaniami,
 • wizyty tematyczne,
 • job-shadowing/mentoring absolwentów dla absolwentów,
 • doradztwo/tutoring Absolwenci Absolwentom,
 • objazdowe/cykliczne wystawy, festiwale, spotkania, warsztaty,
 • inne działania służące realizacji celów funduszu.

 Z dotacji można pokryć koszty:

 • dostępu do platform i narzędzi internetowych,
 • podróży, diet, wyżywienia, zakwaterowania,
 • wynagrodzenia dla trenera, eksperta, specjalisty w danej dziedzinie,
 • udziału w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wizytach, itp.,
 • zakupu materiałów edukacyjnych,
 • stworzenia publikacji, filmu, grafiki prezentującej rezultaty inicjatywy,
 • innych – w zależności od charakteru projektu
 • koszty amdinsitracji i koordynacji: do 15% wartości projektu

Dotacje nie będą przyznawane na:

 • sfinansowanie udziału osób spoza sieci absolwenckiej,
 • wynagrodzenie dla absolwentów i organizatorów bioracych udział w inicjatywie (poza kosztami administracji i koordynacji do 15% dotacji)
 • zakup sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery),
 • wyjazdy mające znamiona turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji,
 • indywidualne projekty rozwojowe: kursy, szkolenia, wyjazdy.

Aplikowanie do funduszu

Aby zgłosić inicjatywę absolwencką, należy uzupełnić formularz: LINK

Nabór zgłoszeń trwa do 10.05.2021 do 23:59

Kryteria oceny zgłoszeń

 • W inicjatywę zaangażowanych będzie co najmniej 3 Alumnów Programu Liderzy PAFW (szczególnie zależy nam na tym, aby w grupie inicjatywnej były osoby z różnych edycji). [zgłaszać inicjatywę może 1 osoba].
 • Inicjatywa służy sieciowaniu, poznawaniu się, współpracy.
 • Efekty (albo samą formę inicjatywy) mogą wykorzystać inni Alumni – w ten sposób powstaje zbiór narzędzi sieciowania oraz różnych modelowych rozwiązań.
 • Realizatorzy inicjatywy upowszechniają to, co zrobili razem zarówno w sieci Programu Liderzy PAFW, jak i poza nią.
 • Warunkiem formalnym dopuszczenia do oceny zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swoich profili na programliderski.pl.
 • Jeżeli inicjatywa jest kontynuacją poprzedniej, to ta poprzednia musi być zakończona, sprawozdana i rozliczona.
 • Jeżeli inicjatywa jest kontynuacją poprzedniej, to grupa inicjatywna powinna zostać poszerzona.

Procedura

Każde zgłoszenie zostanie przeczytane i ocenione według powyższych kryteriów przez powołaną w tym celu komisję. Komisja przyzna dofinansowanie maks. 10 inicjatywom w ciągu roku.

Komisja podejmie decyzję o przyznaniu środków w ciągu 2 tygodni od terminu zgłoszeń.

Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie umowy dotacyjnej zawartej pomiędzy Szkołą Liderów
a organizacją jednego z przedstawicieli grupy inicjatywnej. Inicjatywa może rozpocząć się od razu po ogłoszeniu decyzji komisji, musi zostać rozliczona do 30 grudnia 2021 roku.

Osoba do kontaktu:  agata.gajda@szkola-liderow.pl

Skip to content