Czas na zmianę! Od zmiany roli do zmiany w gminie KLEMBÓW

Zapraszamy do gminy Klembów (rzut beretem od Warszawy), aby zobaczyć jakich zmian dokonaliśmy w ostatnich trzech latach, po wygranych wyborach samorządowych w 2014 roku. Podczas wizyty przejdziemy wspólnie naszą drogę – od kampanii wyborczej, poprzez pierwsze   działania, aż do pierwszych efektów wprowadzanych zmian. Zapoznacie się z aktywnymi sołectwami i stowarzyszeniami oraz przedsiębiorcami, którzy łączą działalność biznesową ze społeczną. Przekonacie się, że fundusz sołecki ma sens i że strażacy ochotnicy to fajne chłopaki. Obejrzycie film w Kinie za Rogiem, sprawdzicie jakie inicjatywy lokalne przeprowadził Dom Kultury+, zasmakujecie się w Smakach Ziemi Klembowskiej. A przede wszystkim napijecie się kawy w urzędzie gminy, bo co innego się robi w urzędzie 🙂

Jeśli myślisz o kandydowaniu w wyborach samorządowych, ale również szukasz inspiracji, pomysłów na działalność w swoich wsiach i gminach to ta wizyta jest dla Ciebie!

Artur Dzięcioł i Rafał Mathiak zapraszają do Klembowa (powiat wołomiński) w dn. 15-17 marca (od godz. 17.00 w czwartek do 15.30 w sobotę). 

W programie wizyty m.in.:

 • Wieczór produktu lokalnego „Smaki Ziemi Klembowskiej”, prezentacja gminy oraz kampanii wyborczej z 2014 roku oraz prezentacja projektu „Smaki Ziemi Lokalnej”, projektu promującego lokalnych producentów żywności oraz rolników (degustacja produktów)
 • Kawa w Urzędzie Gminy w Klembowie – możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem urzędu oraz wprowadzonymi zmianami organizacyjnym
 • wizyta w Domu Kultury – spotkanie z Dyrektor GOK – wymiana doświadczeń w prowadzeniu projektu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne – projekt miał na celu diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz poszukiwanie lokalnych inicjatyw kulturalnych
 • wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej W Klembowie 
 • wizyta w Zagrodzie Edukacyjnej Per-ZOO, spotkanie z właścicielem, który łączy działalność biznesową z działalnością społeczną m.in. jest założycielem i administratorem lokalnego forum internetowego „Teraz Klembów”
 • wizyta w Rezerwacie „Dębina”
 • seans w Kinie za Rogiem – małe, studyjne ale w pełni profesjonalne kino zorganizowane w świetlicy wiejskiej
 • wizyta w OSP Klembów, spotkanie ze strażakami. Okazja do zapoznania się z nowoczesnymi formami promocji jednostki, sposobami na pozyskiwanie funduszy, działalnością jednostki oraz zasadami współpracy z Gminą
 • w sołectwie Klembów spotkanie z młodym sołtysem, który doprowadził do budowy pięknego placu zabaw oraz plaży nad rzeką Cienką
 • wizyta w sołectwie Stary Kraszew gdzie zobaczymy pierwszy mural w Gminie Klembów (na Szkole Podstawowej) oraz boiska wybudowane w czynie społecznym przez mieszkańców
 • wizyta w sołectwie Roszczep, spotkanie z wyjątkową kobietą, która jest sołtyską, radną i prezesem lokalnego stowarzyszenia. Zobaczymy plac zabaw oraz zagospodarowany staw. Wszystko zrobione w czynie społecznym przy wsparciu funduszu sołeckiego
 • wizyta w miejscowości Tuł – stolicy lokalnego produktu. W tej miejscowości funkcjonuje najwięcej wytwórców wędlin, miodu, popitki. Spotkanie z radną miejscowości. Degustacja. W drodze powrotnej wizyta u lokalnego pasjonata starych samochodów, organizatora rajdów samochodowo-turystycznych.

Rafał Mathiak – absolwent X edycji, od 2014 r. wójt gminy Klembów (I kadencja), wieloletnie doświadczenie zawodowe w biznesie, nowicjusz w samorządzie, społecznik, inicjator wielu działań społecznych na rzecz swojego regionu.

 Artur Dzięcioł – absolwent IX edycji, organizator wielu imprez sportowych i społecznych. 

Skip to content