Byliśmy na III Kongresie Praw Obywatelskich

Program Liderzy PAFW był razem z liderkami i liderami na III Kongresie Obywatelskim 13 i 14 grudnia 2019 r.

Kongres miał propozycję dla każdego: były panele ogólne, ale i dla specjalistów-prawników, naukowców. Były sesje dla ludzi, którzy już podjęli działalność społeczną oraz specjalnie przygotowane dla ludzi młodych (żeby mogli przedstawić swój punkt widzenia).

Dzięki temu, że na Kongresie można spotkać tak wielu ludzi o najróżniejszych kompetencjach, możemy dowiedzieć się, co możemy zrobić razem i w jaki sposób.

Na Kongres przyjechali (wiedzę tę czerpiemy ze sposobu, w jaki się przedstawili w formularzu zgłoszeniowym): adwokaci, aktywiści z różnych organizacji, artyści, bankierzy, członkowie samorządowych rad młodzieżowych, działacze na rzecz praw człowieka z wielkich i lokalnych organizacji, działacze na rzecz równości, eksperci od mediacji, feministki i feminiści, lekarze (i lekarze rezydenci), lokatorzy, nauczyciele, naukowcy i z uczelni w kraju i zagranicy, notariusze, obrońcy przyrody, opiekunowie osób chorujących na Alzheimera, osoby zajmujące się problemem bezdomności, policjanci, posłowie, pracownicy hospicjów, profesorowie, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji publicznych, ministerstw i urzędów wojewódzkich, rodzice, psychologowie, samorządowcy, seniorzy, sędziowie, uczniowie, żołnierze.

Kongres łączył tak różne środowiska także po to, by uczyć, że sama współpraca jest już niezwykłą wartością – tak głęboko niedocenianą. Angażuje przedstawicieli grup pomijanych często w publicznej debacie. Stawiając jednocześnie tezę, że diagnoza problemów społecznych i prawnych nie może odbywać się bez tych, których one bezpośrednio dotyczą. W sposób szczególny w tym roku chcemy do dyskusji zaprosić osoby młode – trudno bowiem rozmawiać o wyzwaniach stojących przed nami, o przyszłość praw człowieka, bez tych, których będą one dotyczyły, bez tych, od których będą one zależały.

Tekst za https://www.rpo.gov.pl/kpo

Prezentacja naszych liderek i liderów zajmujacych się prawami człowieka.

Gospodarzami wydarzenia byli Rzecznik Praw Obywatelskich  i Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR)

Skip to content