4 granty z FIA przyznane!

Komisja w składzie Nathalie Bolgert, Agata Gajda, Areta Wasilewska-Gregorowicz, Piotr Todys i Mirosław Czyżewski przyznała 4 granty z Funduszu Inicjatyw Absolweckich.

Wydarzenia w Polsce w 1990 roku – odrodzenie samorządu terytorialnego uważane jest za jedną z najważniejszych reform w kraju po odzyskaniu suwerenności. Dziś sięgamy pamięcią do tamtych czasów uznając je za inspirację i ważne dla naszego rozwoju wydarzenie. Przypominamy sobie, że był to czas, w którym, aby działać, szukaliśmy tego co łączy, a nie tego co dzieli. Chcemy, naszym wspólnym projektem, powrócić do tamtych lat, aby dać świadectwo o ich wadze i przedłożyć przesłanie dla liderów młodego pokolenia, którzy znają tę historię tylko z podręczników.

Chcemy zwrócić się do wszystkich Liderów PAWF, aby znaleźć wśród nas tych, którzy podobnie jak my siłę działań na rzecz lokalnej społeczności czerpali ze zrywu społecznego lokalnych komitetów obywatelskich w 1990 roku. Zaprosimy ich do współdziałania, zarejestrujemy (lub poprosimy o spisanie) wspomnienia i refleksje, ich i ich współpracowników, szczególnie te związane z tym jak wiele lokalnym liderom dał potencjał 1990 roku. Zakres projektu zależał będzie od liczby osób, które zechcą pozytywnie odpowiedzieć na inicjatywę.

Pomysł zrodził się naturalnie w związku z 30 rocznicą pierwszych demokratycznych wyborów, która przypadać będzie w przyszłym (2020) roku. Obecnie samorząd jest w defensywie, jest deprecjonowany przez część środowisk opiniotwórczych w Polsce. Mimo tego zapewne będą przygotowane wspomnienia ogólnokrajowe tamtych wydarzeń, ale my chcemy zwrócić uwagę na historie lokalne 1990 roku jako źródło społeczeństwa obywatelskiego. 

Z naszych działań powstanie publikacja elektroniczna, broszura oraz film. Publikować będziemy w internecie oraz w zawężonym zakresie w postaci analogowej. Mamy nadzieję, ze nasz projekt będzie elementem uczczenia jubileuszu w 2020 roku, mamy nadzieję, że zostanie zauważony nie tylko w naszych społecznościach, ale też w skali szerszej.

Naszym celem jest przede wszystkim spotkanie. Po pierwsze spotkanie grupy liderów oraz nauczycieli zaangażowanych we wprowadzanie zmian w edukacji – wymiana doświadczeń, energii i wiedzy, po drugie (choć raczej w porządku chronologicznym, a nie ważności) – spotkanie tej grupy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji i wpływu. Chcemy, aby w wyniku tych spotkań udało nam się zawiązać sieć współpracy i partnerstwa na drodze do wypracowania i wprowadzania zmian w systemie edukacji oraz edukacji w ogóle.


Chcielibyśmy spotkać się z przedstawicielami takich organizacji jak: Fundacja Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Dobrej Edukacji, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich i in. Naszym celem jest – poza nawiązaniem kontaktu z w/w organizacjami – wymiana wiedzy i doświadczeń odnośnie współpracy w obszarze edukacji – zarówno na terenie kraju, jak i międzynarodowej. Dzięki tym spotkaniom, na drugim zjeździe, jaki zaplanowaliśmy w Łodzi lub Poznaniu, chcielibyśmy wypracować strategię naszych działań na kolejne miesiące i lata tak, aby zyskać rzeczywisty wpływ na kształt edukacji i sytuację nauczyciela w Polsce.

Chcąc wprowadzać zmiany na terenie szerszym niż tylko nasze lokalne społeczności, chcąc wpływać na to, jak będzie się kształtował system edukacji w Polsce w kolejnych latach, chcąc nauczyć się więcej o tym, w jakim kierunku powinien on pójść, potrzebujemy partnerów. Chcemy poznać organizacje, które mają podobne cele, a większe doświadczenie niż my, chcemy dać im się też poznać jako grupa liderów, którzy mogą wspólnie z nimi pozytywnie wpływać na przyszłość naszego kraju, kreując nową jakość w edukacji. Od grudnia ubiegłego roku budujemy nasz zespół, który w lipcu br. założył Fundację Ja, Nauczyciel. W międzyczasie wspólnie z  licznymi partnerami zainicjowaliśmy proces Narad Obywatelskich o Edukacji, dzięki którym wiemy więcej o tym, jak wygląda współczesna edukacja z perspektywy różnych jej uczestników, a także o tym, czego w szkole potrzebują nauczyciele, rodzice, uczniowie czy pozostali członkowie społeczności lokalnych. Wiemy, że aby wprowadzić takie zmiany, aby choć zwrócić uwagę rządzących na to, że te zmiany są konieczne, potrzebne nam będzie duże wsparcie ze strony ważnych organizacji i instytucji. Wiemy ile już zawdzięczamy współpracy z częścią z nich. Stąd powstał pomysł zorganizowania wizyty w Warszawie, w trakcie której chcielibyśmy spotkać się z przedstawicielami wspomnianych organizacji.

Naszym pomysłem na inicjatywę jest organizacja jednodniowego zlotu świętokrzyskich liderów. Będzie to druga edycja spotkania – pierwszy odbył się w marcu 2019 w LGD „Krzemienny Krąg” w Bałtowie, gdzie gościliśmy u Jarka Kuby, członka Rady Programowej Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów „Liderzy dla młodzieży” .
Najbliższy zlot odbędzie się w marcu 2020 w Ostrowcu Świętokrzyskim w szkole im. Konarskiego założonej przez Kingę Wnuk, członkinię Rady Programowej. Wzorem roku poprzedniego, inicjatywa będzie łączyć wielu liderów – osób i ich zasobów, co zadziała motywująco i wzmacniająco. Grupa realizująca projekt będzie liczyć ok 6 osób. Chcemy, aby zlot stał się wydarzeniem cyklicznym.

Planujemy sesję plenarną, w ramach której zaprosimy inspirującą postać ze świata społeczno-gospodarczego (jesteśmy w trakcie rozeznania, stąd nie mamy nazwiska), warsztaty rozwojowe dla uczestników, w zależności od ich potrzeb i bazujące na zasobach alumnów na zasadzie dzielenia się wiedzą (do ustalenia w późniejszym terminie) w tym na pewno warsztat superwizyjny oraz burzę mózgów dotyczącą dalszych kroków rozwoju naszej sieci. Rok temu analizowaliśmy pomysł założenia stowarzyszenia alumnów, pomysł ten jednak nie został zrealizowany i obecnie zastanawiamy się nad inną organizacją naszej współpracy, która nas z jednej strony skonsoliduje, z drugiej otworzy nowe możliwości.  Bardzo cieszymy się, że rok temu otworzyliśmy nasze zaproszenie do wszystkich absolwentów- także Szkoły Politycznej oraz Regionalnego Programu Rozwoju Liderów „Liderzy dla młodzieży”. Ten poszerzony krwiobieg służy wszystkim stronom.
W sumie zakładamy udział ok. 55 osób.

Chcemy zorganizować 2 spotkania sieciujące dla liderów i liderek głównie z województwa pomorskiego. Celem jest poznanie się i swoich działań Absolwentów Programu działających na obszarze województwa pomorskiego. Llepiej się poznamy, spróbujemy połączyć różnorodne kompetencje, doświadczenie i wiedzę liderów i liderek z pomorza i nawiązać współpracę przy realizacji wspólnych działań/projektów, spróbujemy „podziałać” w większym obszarze regionalnym.

Mamy nadzieję, że spotkania sieciujące pomorskich liderów wpiszą się na stałe w kalendarz, i będziemy na bieżąco w swojej pracy czerpać ze swoich doświadczeń. Jeśli spotkania sieciujące odniosą zakładany przez nas skutek, kolejnym krokiem będzie próba utworzenia grupy superwizyjnej. Chcemy wspierać się w rozwiązywaniu problemów, z jakimi mierzymy się codziennie i wspierać przy realizacji kolejnych wspólnych pomysłów, inicjatyw .

___________
Program Alumni przewiduje nowe rozdanie grantów z FIA na początku 2020 roku, więc nie martwicie się. Będzie jeszcze szansa dla innych!

Skip to content