„27 LAT POLSKIEJ SAMORZĄDNOŚCI”

W 27 rocznicę pierwszych wyborów samorządowych w Polsce spotkaliśmy się na 2-dniowym seminarium w Warszawie i tym samym zainaugurowaliśmy program „Akademia Samorządu” w roku 2017.

Rozpoczęliśmy spotkaniem z dr Sergiuszem Trzeciakiem, który przedstawił uczestnikom zasady marketingu politycznego w oparciu o model drzewa kampanii wyborczej. Następnie o smart rozwiązaniach w samorządzie i komunikacji w social media opowiedział Tomasz Nadolny. Wieczorem Katarzyna Czayka-Chełmińska i Iwona Ciećwierz ze Szkoły Liderów zaprezentowały program „Szkoły Liderów Miast”, który jest odpowiedzią na potrzebę wspierania zrównoważonego rozwoju w regionach. Dzień zakończył się dyskusją na bieżące tematy i wymianą doświadczeń między samorządowcami z całej Polski.

Ustawa metropolitarna, mobilizacja społeczności lokalnych i referenda były tematami przewodnimi panelu „Jak zmiana polityczna wpływa na samorząd?”, w którym udział wzięli dr Anna Materska-Sosnowska, Marta Damm-Świerkocka i dr Sławomir Sowiński. Następnie Paweł Mikusek, ekspert ds. komunikacji polityk publicznych, przedstawił zasady prostego komunikowania się urzędu z obywatelami. Seminarium zakończyliśmy dyskusją nad zbliżającymi się wyzwaniami stojącymi przed liderami samorządu, które będą tematem kolejnego spotkania Akademii Samorządu, na które zapraszamy już wkrótce.

Seminarium odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Konrada Adenauera w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Skip to content