21 czerwca inauguracja XVII edycji!

Dziś inaugurujemy XVII edycję Programu Liderzy PAFW. W programie spotkania:

11.30 – 12.00 – otwarcie internetowego spotkania, wspólna kawa
12.00 -12.30 – rozpoczęcie spotkania i powitanie gości
W zastepstwie Agnieszki Szelągowskiej – szefowej Programu Liderzy PAFW, Katarzyna Czayka-Chełmińska, wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów i wieloletnia szefowa Programu Liderzy PAFW
Agnieszka Szymańska – koordynatorka XVII edycji Programu Liderzy PAFW
Radosław Jasiński, Mirosław Czyżewski – Przedstawiciele Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności

12.30 -14.00 – Integracja, przedstawienie uczestników i uczestniczek, prezentacja założeń Programu

W zastepstwie Agnieszki Szelągowskiej – szefowej Programu Liderzy PAFW, Katarzyna Czayka-Chełmińska, wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów i wieloletnia szefowa Programu Liderzy PAFW
Agnieszka Szymańska – koordynatorka XVII edycji Programu Liderzy PAFW

14.00 -14.30 – przerwa
14.30 – 15.30 Panel z udziałem absolwentów programu poprowadzi
Katarzyna Czayka – Chełmińska

GOŚCIE:
Marcin Skonieczka – II edycja programu Liderzy PAFW (od projektów młodzieżowych i wiejskich do najlepszego wójta w Polsce)
Ewa Kaliszuk -XVI edycja programu Liderzy PAFW (od dyrektorki szkoły do osoby wprowadzającej własny autorski model edukacji w Polsce)
Daria Lukianowa – XV edycja programu Liderzy PAFW (od imigrantki obcej w Polsce do liderki Centrum Kobiet na Emigracji)

15.30 -16.00 – Wawrzyniec Smoczyński – komentarz do panelu: Zmiany w przywództwie, co nas czeka
16.00 – 16.15 – przerwa
16.15- 17.15 – Wstęp do tutoringu, spotkania w grupach tutorskich
17.15 – 17.30 – Zakończenie

BIOGRAMY
Katarzyna Czayka-Chełmińska – psycholożka, trenerka umiejętności społecznych, mediatorka. Wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów i superwizorka Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych; współzałożycielka i do 2010 r. prezeska zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych; członkini Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Specjalizuje się w tworzeniu programów rozwojowych dla liderów i szkoleniach z zakresu przywództwa.

Wawrzyniec Smoczyński – menedżer, strateg, analityk. Dyrektor Programu Nauk Społecznych, pełnomocnikrektora ds. programu nauk społecznych Wydział Nauk Humanistycznych
i Społecznych SWPS w Warszawie. Twórca Polityki Insight. Laureat Grand Press i nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego. Open Society Fellow, Marshall MemorialFellow, Munich Young Leader i IMF Journalism Fellow. Studiował egiptologię naUniwersytecie Warszawskim oraz językoznawstwo ogólne i koptologię naUniwersytecie w Getyndze. Zasiada w Europejskiej Radzie StosunkówMiędzynarodowych, jest alumnem Akademii Przywództwa dla Polski.

Marcin Skonieczka – wójt gminy Płużnica. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ProgramuLiderzy PAFW, Szkoły Liderów Politycznych oraz programu Leadership Academy forPoland prowadzonego we współpracy z Harvard University. Inicjator webinarów„Samorządy dla edukacji” i „e-Wójt w e-Urzędzie”. Pomysłodawca pierwszego wPolsce kalendarza wójta online. W 2021 r. w rankingu „Perły Samorządu 2021″Dziennika Gazety Prawnej zajął pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszy włodarz – gmina do 5 tys. mieszkańców”. Kierowana przez niego gmina zajęła m.in. drugiemiejsce w Polsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2015 najlepiejwykorzystujących fundusze unijne, Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP oraz tytuł„Liderzy Dobrych Praktyk” Dziennika Gazety Prawnej w kategorii oświata.

dr Ewa Kaliszuk
dyrektorka niepublicznej, bezpłatnej szkoły w Przyłękowie w Beskidzie Żywieckim,jednej z kilku szkół prowadzonych przez Fundację Królowej św Jadwigi. Geografka i przyrodniczka. Pracuje wykorzystując m.in metody Marii Montessori oraz leśnejedukacji. Współprowadzi Forest School Center, współpracuje ze szkołą na Łotwie w ramach programu Erasmus. Wcześniej pracowała na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW oraz współtworzyła Fundację Sto Pociech w Warszawie. Uczestniczka XVI edycji programu Liderzy PAFW.

Daria Lukianova – ukończyła wydział dziennikarstwa Kharkiv National University V.N. Karazin w 2008r., oraz podyplomowe studia Mediacja. Zarządzanie konfliktem w Wyższej SzkoleBiznesu w Gorzowie Wielkopolskim w 2019 roku. Jest wiceprezeską FundacjiIntegracji i Rozwoju Cudzoziemców w Polsce oraz założycielką Lubuskiego CentrumKobiet na Emigracji w Gorzowie Wielkopolskim. W 2020 roku znalazła się na liście100 najbardziej wpływowych kobiet w województwie lubuskim, a także otrzymałanominację do tytułu „Kobieta Autentyczna 2020”. Jest absolwentką XV edycjiprogramu Liderzy PAFW.

W razie problemów technicznych tel 691 678 330

Skip to content