ZAP nie żyje

Odszedł ZAP, profesor Pełczyński. Człowiek, dzięki któremu jest Szkoła Liderów, wiele naszych losów i historii się splotło. Wiele o ZAPie napisano, wiele opowieści. Nie da się go zmieścić w prostych słowach. Był pierwszym tutorem dla Programu Liderzy PAFW.

Prof. Zbigniew Pełczyński – urodził się w 1925 r. W czasie II wojny światowej walczył w AK. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Na uniwersytecie w St. Andrews w Szkocji studiował ekonomię i nauki polityczne, a następnie na Uniwersytecie Oksfordzkim filozofię polityczną i politologię. W 1956 roku obronił pracę doktorską w zakresie filozofii politycznej Georga Hegla.

W 1953 r. rozpoczął pracę wykładowcy na Uniwersytecie Oksfordzkim. Wykładał głównie filozofię polityczną, systemy polityczne, historię myśli społecznej i politycznej, przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz historię powojenną Polski. Organizował stypendia w Oksfordzie dla naukowców i studentów z Europy Środkowej i Wschodniej, w których wzięło udział prawie 1300 osób.

Na początku lat 90. był doradcą Komisji Konstytucyjnej Sejmu RP i członkiem Rady Premiera ds. kształcenia urzędników państwowych. W 1988 r. w imieniu George’a Sorosa założył w Polsce Fundację im. Stefana Batorego. Był członkiem Rady Fundacji. W 1994 r. założył Szkołę dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych, obecnie Fundację Szkoła Liderów. Zmarł w szpitalu 22 czerwca 2021 roku.

Skip to content