Wyniki FIA

Celem Funduszu Inicjatyw Absolwenckich jest wsparcie działań absolwentów i absolwentek, pozwalających na sieciowanie, wzmacnianie więzi pomiędzy absolwentami, wymianę liderskich doświadczeń i współpracę. W kwietniu 2021 r. ogłosiliśmy I rundę konkursu w wyniku czego zrealizowanych zostało 7 inicjatyw, które zakończyły się 30 grudnia 2021 roku. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentów, którzy proponowali dłuższy czas realizacji inicjatyw, II rudna konkursu została ogłoszona 24 listopada 2021 r. W tej edycji FIA dotacja mogła zostać zaplanowana na przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie inicjatyw/wytworów/działań zwracających uwagę na współczesne problemy globalne i ich wpływ na konkretną społeczność lokalną i jej rozwój. Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej odbyło się 16.12.2021 r. W skład Komisji rekrutacyjnej weszli: dr hab. Rafał Mrówka (Przewodniczący Rady FSL/Katedra Teorii Zarządzania SGH), Ewa Kozdraj (tutorka), Mirosław Czyżewski (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności), Agnieszka Szelągowska (Program Liderzy PAFW, FSL), Areta Wasilewska (Program Liderzy PAFW, FSL), Marta Modzelewska (Program Liderzy PAFW, FSL). W tej rundzie Funduszu planowano dofinansować do 5 inicjatyw absolwenckich. W konkursie wpłynęło 10 ofert. Dofinansowanie w wysokości 3500 zł przyznano 4 inicjatywom absolwenckim zgłoszonym przez:  

  1. Ewę Kaliszuk (absolwentka XVI edycji) 
  2. Mariusza Lisa (absolwent XVI edycji) 
  3. Justynę Prajs (absolwentka XV edycji) 
  4. Martę Smejdę (absolwentka XVI edycji) 

Umowy o dotację FIA z powyższymi osobami zostaną podpisane w styczniu 2022 r.  

Skip to content