Wyniki FIA 2023

Celem Funduszu Inicjatyw Absolwenckich jest wsparcie działań absolwentów i absolwentek, pozwalających na sieciowanie, wzmacnianie więzi pomiędzy absolwentami, wymianę liderskich doświadczeń i współpracę. Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej odbyło się 16.03.2023 r. W skład Komisji rekrutacyjnej weszli: Piotr Todys (tutor), Mirosław Czyżewski (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności), Radosław Jasiński (Polsko Amerykańska-Fundacja Wolności) Agnieszka Szelągowska (Program Liderzy PAFW, FSL), Marta Modzelewska (Program Liderzy PAFW, FSL). W tej rundzie Funduszu planowano dofinansować do 5 inicjatyw absolwenckich. W konkursie wpłynęło 11 ofert. Dofinansowanie w wysokości 4100 zł przyznano 4 inicjatywom absolwenckim zgłoszonym przez:  

  • Piotra Wlizło, VIII edycja
  • Annę Pukacz-Górnikowską, XV edycja
  • Annę Dąbrowską, XI edycja
  • Pawła Kamińskiego, X edycja
Skip to content