Wrażliwość liderska

Na początku grudnia absolwentki i absolwenci spotkali się na wydarzeniu rozwojowym w Książenicach, aby tym razem podjąć temat współpracy w zespole oraz zastanowić się nad rolą liderską w tym aspekcie w nawiązaniu do koncepcji przywództwa Brené Brown. Naszą gościnią była Joanna Szeluga, która poprowadziła warsztat pierwszego dnia wydarzenia. Przeprowadziliśmy również działania grupowe, superwizje, które były okazją do wzajemnego wysłuchania się i wsparcia w wyzwaniach, które stoją przed nami. Była wspólna praca, dużo autorefleksji i ciepłych rozmów. 

Pierwszego dnia uczestnicy i uczestniczki wydarzenia pracowali wspólnie oraz w mniejszych grupach nad modelem odważnego przywództwa Brene Brown. Psycholożka Joanna Szeluga przedstawiła sylwetkę i dorobek Brené Brown, amerykańskiej psycholog i pisarki, która w oparciu o swoje badania zaprasza nas do refleksji nad kluczowymi kompetencjami lidera.

Bycie liderem i liderką to „bycie z całą złożonością człowieka” – jego emocjami, postawami, rolami, które pełni w zespole, z jego indywidualnością. Często jako liderzy spotykamy się z oceną naszej pracy czy też nas samych i dlatego praca bywa dla nas polem zmagań z własną wrażliwością oraz wrażliwością innych osób. Pięknie procesy te opisuje Brené Brown.

W trakcie warsztatu osoby uczestniczące rozmawiały o zaufaniu, wrażliwości, przynależności i odwadze. Poszukiwały swoich własnych znaczeń i wskazówek do działania jako lider/liderka. Szukały sposobów, jak dbać o swój dobrostan, aby odważne i autentyczne przywództwo dawało siłę i wzmocnienie. Był to osobisty i refleksyjny warsztat. Dający czas na szukanie odpowiedzi na pytania o własne przywództwo w kontekście zespołu, w którym/z którym osoby pracują.

Drugiego dnia absolwentki i absolwenci programu Liderzy PAFW mieli okazję pracować w mniejszych grupach superwizyjnych. Każda grupa wysłuchała trzech wyzwań liderskich i przeszła przez proces superwizji.

Spotkanie absolwenckie było dla liderów i liderek wsparciem oraz pozwoliło im uporządkować dotychczasową wiedzę, pozyskać nowe kompetencje oraz sieciować się pomiędzy różnymi edycjami programu Liderzy PAFW.

Skip to content