Start superwizji

Kolejny raz absolwenci i absolwentki Programu Liderzy PAFW biorą udział w superwizjach grupowych. To spotkania online z tutorem dla osób, które potrzebują wsparcia w analizie i rozwiązaniu spraw trudnych w swoich środowiskach lub którzy potrzebują spojrzenia na swoje działania z innej perspektywy.  

Bardzo się cieszymy, że tylu liderów i liderek chce sięgać po pomoc przy natrafieniu na trudności. Celem takich regularnych spotkań superwizyjnych jest wsparcie osób działających w tych samych lub różnych obszarach i pomoc w sprostaniu codziennym wyzwaniom, a także wzmacnianie więzi pomiędzy absolwentami i budowanie sieci wymiany doświadczeń pomiędzy nimi.   

SUPERWIZJE – CZYM SĄ? 

Superwizje to regularne spotkania grupowe online z tutorem lub tutorką, w których uczestnicy omawiają swoje wyzwania pod przewodnictwem tutora i wspólnie wspierają się w rozwiązywaniu różnych problemów. Grupy superwizyjne mogą być tematyczne (np. edukacja, kultura, samorząd) lub ogólne. Po zgłoszeniu się wszystkich uczestników następuje podział na grupy i dobór tutorów. Uczestnicy z tutorem umawiają się na termin spotkań. W każdej grupie może wziąć udział od 7 do 12 osób. Superwizje trwają ok. 3 h i odbywają się przez 6 miesięcy. 

Informacji związanych z superwizjami udziela: Marta Modzelewska – specjalistka ds. współpracy z Alumnami w Programie Liderzy PAFW  marta.modzelewska@szkola-liderow.pl 

Skip to content