"Dyrektor w trampkach" Animator i menedżer kultury, działacz na rzecz społeczności lokalnych. Koordynator wielu projektów w obszarze edukacji kulturalnej i artystycznej.

Tomasz Hanaj

Piotrowice, Lubelskie, Edycja XVIII

O sobie

Koordynator i inicjator ciekawych projektów oraz programów. Od wielu lat związany z działaniami społeczno-kulturalnymi. Początkowo jako działacz społeczny w stowarzyszeniu kulturalno-oświatowym, następnie animator kultury w Bychawskim Centrum Kultury oraz dyrektor w Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach, gdzie wraz z pracownikami udało mu się stworzyć przyjazne i serdeczne miejsce, otwarte dla każdej grupy wiekowej.

Kreuje działania w oparciu o potrzeby lokalnej społeczności. Według niego praca z ludźmi to częste rozmowy na każdy temat. To więź z nimi, zabawa, a także decyzje, które dają im poczucie uczestnictwa w lokalnej społeczności, eksplorowania jej oraz wspólnego wpływu na kreowanie rzeczywistości.

Koordynował wiele ogólnopolskich projektów m.in. Równać szanse, lato w teatrze, Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, EtnoPolska. Prowadzi spójną, mocno wizerunkową działalność ośrodka kultury, gdzie w 2016 wykreował cykliczne wydarzenie łączące młodych wokalistów i muzyków polskiej estrady, zaś w 2017 z jego inicjatywy powstał amatorski ruch teatralny dorosłych, który wystawia sztuki teatralne oraz angażuje się w regionalne wydarzenia. Pomysłodawca spektakli ukazujących problemy współczesnego świata, do których włączał młodzież oraz cenionych twórców teatralnych, muzyków i artystów z Polski.
Jest rekonstruktorem działań w obszarze muzyki tradycyjnej i ludowej w społeczności lokalnej. W 2020 powołał do życia międzypokoleniowy zespół ludowy, kultywujący podania i pieśni regionalne, w którym również udziela się wokalnie.

Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami z całej Polski, m.in. Ośrodkiem Brama Grodzka „Teatr NN” z Lublina, Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, Fundacją „5 medium” z Lublina oraz wieloma instytucjami z regionu, a także artystami działającym na terenie kraju jak i poza granicami, angażując ich w działania w swoim środowisku lokalnym.

Skip to content