Świekatowo

Rafał Zięcina

Świekatowo, Kujawsko-pomorskie, Edycja III

O sobie

Należę do grupy inicjatywnej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubani Lipinach. Byłem koordynatorem i głównym pomysłodawcą projektu „Działaj Lokalnie” pod nazwą: „Centrum Aktywności Wsi Lubania Lipiny-Działaj Lokalnie”. Zakładał on stworzenie bezpiecznego placu zabaw na istniejącym, lecz niezagospodarowanym boisku po zlikwidowanej przed kilku laty szkole podstawowej. W trakcie projektu wspólnie z OSP oraz Radą Sołecką i Kołem Gospodyń udało się zorganizować: plenerowy Dzień Dziecka oraz letnią zabawę przy muzyce. Dzięki projektowi powstało boisko z bramkami do piłki nożnej, do siatkówki, postawiliśmy też kosz do trenowania siatkówki, zabezpieczyliśmy okna stojącej obok świetlicy siatkami ochronnymi. Największym sukcesem było włączenie w prace praktycznie wszystkich działających w miejscowości organizacji oraz pobudzenie ludzi do aktywności na rzecz innych. Jako koordynator :napisałem projekt, współtworzyłem wyposażenie placu zabaw, pomagałem w renowacji boiska, dokonywałem wszystkich zakupów związanych z projektem, odpowiadałem za okresowe raporty do LOG.

Skip to content