Związek Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie

Paweł Wilk

Rozwój lokalny, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć

Kalinowo, Warmińsko-mazurskie, Edycja VII

O sobie

Moderator i koordynator Ełckiego Lokalnego Partnerstwa PAFW od czerwca 2014r.

Współtworzył Związek Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie zarejestrowany 15 maja 2014 r. – jest to związek sześciu stowarzyszeń prowadzących Ośrodki Działaj Lokalnie w województwie warmińsko mazurskim. Powołany do rozwijania współpracy oraz realizacji projektu FIO jako operator regionalny małych grantów FIO. Doradca ośrodka FIO Warmia Mazury Lokalnie w Ełku.

Animator partycypacji publicznej w powiecie ełckim – moderator powołania I Sejmiku Organizacji Pozarządowych Powiatu Ełckiego w listopadzie 2013 r.

Współtwórca programu Eko Szlak Łaźna Struga – partycypacyjnie wypracowana w 2013r. ze społecznościami 10 wsi strategia rozwoju społecznego obszaru na terenie trzech gmin: Świętajno, Stare Juchy, Ełk. Praca nad powołaniem Partnerstwa trójsektorowego Eko Szlaku.

W 2011 roku założył Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego Wiatraki Mazur, które ma na celu aktywizację społeczności wiejskich w oparciu o produkty lokalne (żywność, rękodzieło, turystyka).

Działa także w kilku innych organizacjach. Moderator projektu Nowi Osadnicy Mazur

Ełckim Stowarzyszeniu Aktywnych STOPA – członek zespołu programowego, prezes 2010-2012

Ełckim Centrum Organizacji Pozarządowych – Koordynator 2011-2012, animator 2009-2012

Ełcki Ośrodek Działaj Lokalnie – koordynator 2010-2013 animator od 2010

Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur – wspieranie się i doskonalenie warsztatu animatora społecznego

EGO Kolorowi – grupa w kierunku partycypacji w EGO (powiaty: Ełk, Gołdap, Olecko) – w ramach projektu Decydujmy Razem,

Zespół w ramach projektu Decydujmy Razem w Gminie Prostki wsparcie animacyjne

Skip to content