Prezes Zarządu Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”

Maciej Sopyło

Warszawa, Edycja XI

O sobie

Przede wszystkim jestem działaczem społecznym. Z trzecim sektorem związany od 12 lat. Jestem menedżerem własnej organizacji szukającym dla niej najlepszej strategii rozwoju, liderem własnych projektów – ostatnio poświęconych więźniom i rozwojowi animacyjno-liderskiemu. Wreszcie – jestem trenerem. Przeprowadziłem kilkaset godzin szkoleń z zakresu odpowiedzialnego dziennikarstwa, skutecznej komunikacji, pracy metodą projektu i praw człowieka – dla „Polis” oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka a także m.in. Fundacji „Sławek”, Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji „Nowe Media”, Fundacji Humanity in Action czy Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych SGH. Jako absolwent kilku projektów blisko współpracuję z Helsińską Fundacją Praw Człowieka prowadząc dla niej warsztaty i szkolenia oraz koordynując monitoring zgromadzeń publicznych. Z pracy dla „Polis” i HFPC zrodziła się trzecia moja afiliacja – jestem liderem nieformalnej grupy „Horyzont” przy tych dwóch organizacjach, zajmującą się problemem karania śmiercią, pracą z więźniami oraz promocją sprawiedliwości naprawczej.

Dziś skupiam się na rozwoju umiejętności zarządzania organizacją oraz rozwoju trenerskim. Szukam też szans pracy z grupą szczególnie dla mnie ciekawą – więźniami, z wykształcenia jest politologiem, ale – jako absolwent ścieżki prawno-kryminologicznej IPSiR UW – postrzegam się jako kryminolog, stąd studia doktoranckie w tym kierunku: chcę wiedzieć więcej o więzieniu, badać je, żeby móc je zmieniać. Zaczynam też uczyć o więzieniu studentów – jestem początkującym wykładowcą.

Skip to content