Fundacja szkoła liderów

Łukasz Koss

Słupsk, Pomorskie, Edycja XIX

O sobie

Od 2017 roku pełnię funkcję dyrektora szkoły podstawowej, a od ponad dwudziestu lat związany jestem z moją małą ojczyzną – Gminą Słupsk. Bardzo ważne jest dla mnie współdziałanie, wspólna praca wszystkich moich współpracowników. Stawiam na zbiorową skuteczność w działaniu. Sukces osiągamy działając razem. Od ponad dwudziestu lat związany jestem ze szkolnictwem, a moją pasją jest edukacja. Stawiam na zmiany w podejściu do ucznia, nauczyciela, rodzica. Skupiam się nad poprawą efektywności uczenia się uczniów, dbając jednocześnie o nauczycieli. Od 2020 roku współpracuję z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako Dyrektor Konsultant i facylitator grup seminaryjnych. Wspieram dyrektorów we wprowadzaniu zmian w ich szkołach. Dążę do poprawy jakości życia i edukacji uczniów z niepełnosprawnościami. Dużą część naszej społeczności stanowią dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole promujemy ideę samorządności – Mały Samorząd, Samorząd Uczniowski, wolontariat oraz drużyna harcerzy i zuchów. Stawiam również na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Skupiam wiele swoich działań na integrację mieszkańców ze szkołą. Zapraszamy do współpracy wiele instytucji działających w naszych sołectwach. Jestem dyrektorem otwartym, stawiającym na zespół. Wspieram swoich współpracowników i jestem z nimi w działaniach. Daję przestrzeń na popełnianie błędów (kto ich nie robi) – wyciągamy z nich wnioski, uczymy się na nich i idziemy dalej. Charakteryzuje mnie empatyczne przywództwo.

Skip to content