Handzlówka

Krystyna Musz-Kisała

Handzlówka, Podkarpackie, Edycja I

O sobie

Działam społecznie w swojej wiosce, gminie i powiecie. Interesuję się tematami rozwoju lokalnego w oparciu o istniejące bogate dziedzictwo kulturowe, rozwojem turystyki wiejskiej, a także wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej. W Programie Liderzy ważna był dla mnie praca z doświadczonym tutorem oraz zdobycie informacji o pracy innych organizacji i osób o podobnych kierunkach działania.

Skip to content